น.อ.นพ.สุทธิกร ตัณฑ์ไพโรจน์

คลินิกศัลยกรรม

ศัลยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการผ่าตัดสมองและระบบประสาท

นพ.ชญตว์ ชาญมานนท์

คลินิกศัลยกรรม

ศัลยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการผ่าตัดสมองและระบบประสาท

นพ.วิทวัส รวิโยทัย

คลินิกศัลยกรรม

ศัลยแพทย์ระบบทางเดินปัสสาวะ

นพ.สมบูรณ์ ชัยศรีสวัสดิ์สุข

คลินิกศัลยกรรม

ศัลยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านศัลยกรรมความงามและตกแต่ง

ผศ. นพ.วีระชัย นาวารวงศ์

คลินิกศัลยกรรม

ศัลยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคหัวใจและทรวงอก