แผนที่และการเดินทาง

Map & Directions

: 88/8-9 หมู่ 6 ต.หนองป่าครั่ง อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000
: (+66) 5208-9888
: 1719
: (+66) 5208 - 9800
: info@bangkokhospital-chiangmai.com