ผลกระทบของมลภาวะต่อโรคหัวใจ

การศึกษายืนยันว่าอนุภาคขนาดเล็ก PM 2.5 นั้นมีผลกระทบต่อสุขภาพโดยรวมมากที่สุด

อ่านต่อ

โรคหัวใจล้มเหลว

ภาวะเสี่ยงต่อโรคหัวใจและการเสียชีวิต มักเกิดจากภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะ ผู้ที่มีอาการใจสั่นควรมาพบแพทย์เพื่อรับก ...

อ่านต่อ