โรคหัวใจล้มเหลว

ภาวะเสี่ยงต่อโรคหัวใจและการเสียชีวิต มักเกิดจากภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะ ผู้ที่มีอาการใจสั่นควรมาพบแพทย์เพื่อรับก ...

อ่านต่อ