Fotona Laser ตัวช่วยฟื้นฟูผิว กระตุ้นการสร้างคอลลาเจนอย่างล้ำลึก

Fotona Yag Laser คือนวัตกรรมเลเซอร์ ซึ่งช่วยในการฟื้นฟูผิว ได้รับการรับรองจากนานาชาติในยุโรปและอเมริกา (US.FDA ...

อ่านต่อ