มะเร็งเต้านม

มะเร็งเต้านม เป็นโรคมะเร็งที่พบได้บ่อยที่สุดในเพศหญิง จากข้อมูลสถิติในสหรัฐอเมริกาพบว่า ในช่วงชีวิตจนถึงอายุ 8 ...

อ่านต่อ

มะเร็งปอด ภัยร้ายซ่อนเงียบ

มะเร็งเกิดจากการกลายพันธุ์ของเซลล์เพิ่มจำนวนขึ้นจนไม่สามารถควบคุมได้ ยังสามารถลุกลามไปอวัยวะใกล้เคียง

อ่านต่อ