คุณสงสัยหรือไม่ว่าคุณควรเลิกดื่มแอลกอฮอล์ หรือ คุณกําลังมีปัญหา กับการติดสุรา?

Related คลินิกจิตรักษ์ | วันที่ พฤษภาคม 17, 2019

หากคุณมีคําถามเหล่านี้ คําตอบคือ ใช่ และถ้าเป็นไปได้คุณควรขอความช่วยเหลือจากทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ทางโรงพยาบาลมีความเข้าใจในเรื่องของการเลิก สิ่งที่ติดเป็นเวลานาน ว่าเป็นเรื่องที่ยากมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของการติดแอลกอฮอล์

 

การเลิกไม่ใช่เรื่องที่ยาก แต่ความพยายามที่จะเลิกในตอนแรกต่างหากที่ยากที่สุด ทั้งนี้ทั้งนั้น คุณไม่จําเป็นต้องผ่านสิ่งเหล่านี้ด้วยตัวของคุณเอง หากคุณ ต้องการความช่วยเหลือในเรื่องของการเลิกสุรา และการรักษาอย่างถูกต้องและถูกวิธี โดยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ติดต่อคลินิกจิตรักษ์โรงพยาบาลกรุงเทพ เชียงใหม่

 

 

 

 

คลินิกจิตรักษ์ เปิดให้บริการ
วันจันทร์ อังคาร พฤหัสบดี ศุกร์ เสาร์ และอาทิตย์ เวลา 08.00 – 17.00 น.
วันพุธ เวลา 08.00 – 18.00 น.
หมายเลขโทรศัพท์ 052 089 865