ภาวะหัวใจล้มเหลว

ภาวะหัวใจล้มเหลวที่เกิดจากอาการใจสั่น มักเกิดจากภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะ หมายถึงการที่หัวใจมีจังหวะการเต้นที่ต่างไปจากเดิม อาทิเช่น เร็วเกินไป ช้าเกินไป หรือไม่สม่ำเสมอ โดยอาจมีอาการอื่นร่วมด้วย เช่น เร็วเกินไป ช้าเกินไป หรือไม่สม่ำเสมอ โดยอาจมีอาการอื่นร่วมด้วย เช่น อ่อนเพลีย เจ็บหน้าอก หน้ามืด เป็นลมหมดสติ อัมพฤกษ์ หรืออัมพาต หัวใจวาย จนอาจถึงขั้นเสียชีวิตได้ หากหัวใจเต้นผิดจังหวะอย่างร้ายแรง

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

ศูนย์โรคหัวใจกรุงเทพเชียงใหม่
เปิดให้บริการวันจันทร์ – วันอาทิตย์ เวลา 07.00 – 17.00 น.
หมายเลขโทรศัพท์ 052-089-776