ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ

การตรวจสุขภาพประจำปี มีความสำคัญมากต่อการดูแลสุขภาพ
เพราะสามารถทำให้ผู้รับการตรวจทราบถึงปัญหาสุขภาพที่อาจมีได้อย่างทันท่วงที
แต่การตรวจสุขภาพประจำบางครั้งอาจใช้เวลานานและเป็นเรื่องยุ่งยาก
โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่ จึงได้พัฒนาโปรแกรมตรวจสุขภาพที่สะดวก รวดเร็ว
และมีประสิทธิภาพเพื่อให้การตรวจสุขภาพประจำปีไม่เป็นเรื่องน่าเบื่ออีกต่อไป
คณะแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ พร้อมทีมงานที่มีประสบการณ์
ด้วยอุปกรณ์และเทคโนโลยีที่ทันสมัยให้ผลการตรวจที่แม่นยำ
พร้อมดูแลและให้บริการตรวจสุขภาพพร้อมให้คำแนะนำในการรักษาสุขภาพให้แข็ง
แรง เพื่อการดำเนินชีวิตที่มีความสุข
โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่มี
โปรแกรมตรวจสุขภาพที่หลากหลายที่เหมาะสมสำหรับบุคคลทุกเพศทุกวัย
โดยมีบุคลากรผู้เชี่ยวชาญพร้อมให้คำแนะนำและจัดสรรโปรแกรม
ที่เหมาะสมสำหรับท่าน นอกจากนี้
โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่ยังให้บริการตรวจสุขภาพอื่นๆ ดังนี้