บริการรถโดยสาร

บริการรถตู้รับส่ง
บริการรถรับส่ง โดยไม่มีค่าใช้จ่าย
ทางโรงพยาบาลฯ ได้จัดเตรียมรถบริการไป-กลับสำหรับเส้นทางต่างๆ ดังนี้
  • โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่ และ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล เชียงใหม่
  • โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่ และ ศูนย์การค้า เมญ่า ไลฟ์สไตล์ ช้อปปิ้ง เซ็นเตอร์
โดยมีตารางเวลารถออก ดังนี้ หากท่านต้องการข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ 052 081 435 หรือ 1719.
บริการรถตู้ส่วนบุคคล
โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่มีรถตู้ไว้คอยให้บริการรับส่งผู้มาใช้บริการ โดยมีอัตราค่าบริการ ดังนี้
ระยะทาง อัตราค่าบริการ : บาท (รวมไปกลับแล้ว) หมายเหตุ
เขตตัวเมืองเชียงใหม่ 400 บาท/ครั้ง ระยะทางไม่เกิน 15 กม.
พื้นที่โดยรอบเขตตัวเมืองเชียงใหม่ ระยะทางไม่เกิน 50 กม. 800 บาท/ครั้ง เฉพาะ อ.สารภี, อ.สันกำแพง, อ.สันทราย, อ.แม่ริม, อ.หางดง
ระยะมากกว่า 50 กม. ขึ้นไป ขั้นต่ำ 800 บาท/ครั้ง คิดเพิ่ม กม.ละ 5 บาท