บริการรถโดยสารShuttle Bus Service บริการส่งฟรีไปและกลับจากโรงพยาบาลกรุงเทพ

หมายเหตุ :
- เวลาออกเดินทาง ขึ้นอยู่กับ สภาพการจราจร
- B หมายถึง รถมินิบัส
- จันทร์ - ศุกร์ : เพิ่มรอบในวันธรรมดาเท่านั้น (ไม่เพิ่มรอบในวันเสาร์อาทิตย์และวันหยุดราชการ)

VIP Hospital Services
เรามียานพาหนะลีมูซีนหรูและรถตู้ผู้โดยสารเพื่อรองรับและความต้องการของผู้ป่วย

VIP Medical Services ผู้ป่วย VIP สามารถ ขอบริการ Fast Track*

- เจ้าหน้าที่จะดูแลอำนวยความสะดวกในระหว่างการเดินทางตลอดทุกขั้นตอนจากเครื่องลงจนถึงโรงพยาบาล
- *บริการโดยสารไม่ได้มีทุกสนามบินและประเภทของยานพาหนะจะขึ้นอยู่กับความพร้อม แนะนำให้จองล่วงหน้า
- *บริการ Fast Track ไม่ได้มีทุกสนามบิน
- ฝ่ายผู้โดยสารมีความรับผิดชอบที่จะเตรียมเอกสารการเดินทางที่ถูกต้องตามกฎหมายตามนโยบายประเทศไทย ทางโรงพยาบาลจะไม่รับผิดชอบภาวะแทรกซ้อนใด ๆ ที่เกิดขึ้นในระหว่างการเข้าประเทศ

ตารางการให้บริการรถบัส Shuttle Bus Schedule
สอบถามเพิ่มเติม ชั้น 1 โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่ โทร. 052 089 888 หรือโทร 1719 Email: info@bangkokhospital-chiangmai.com