บริการรถโดยสาร

บริการรถตู้รับส่ง
บริการรถรับส่ง โดยไม่มีค่าใช้จ่าย
ทางโรงพยาบาลฯ ได้จัดเตรียมรถบริการไป-กลับสำหรับเส้นทางต่างๆ ดังนี้
  • โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่ และ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล เชียงใหม่
  • โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่ และ ศูนย์การค้า เมญ่า ไลฟ์สไตล์ ช้อปปิ้ง เซ็นเตอร์
โดยมีตารางเวลารถออก ดังนี้

หากท่านต้องการข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ 052 081 435 หรือ 1719