บริการรถโดยสาร

บริการรถตู้ส่วนบุคคล

โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่มีรถตู้ไว้คอยให้บริการรับส่งผู้มาใช้บริการ โดยมีอัตราค่าบริการ ดังนี้

ระยะทาง อัตราค่าบริการ : บาท
(รวมไปกลับแล้ว)
หมายเหตุ
เขตตัวเมืองเชียงใหม่ 400 บาท/ครั้ง ระยะทางไม่เกิน 15 กม.
พื้นที่โดยรอบเขตตัวเมืองเชียงใหม่ ระยะทางไม่เกิน 50 กม. 800 บาท/ครั้ง เฉพาะ อ.สารภี, อ.สันกำแพง, อ.สันทราย, อ.แม่ริม, อ.หางดง
ระยะมากกว่า 50 กม. ขึ้นไป ขั้นต่ำ 800 บาท/ครั้ง คิดเพิ่ม กม.ละ 5 บาท