ถามตอบ

แผนกผู้ป่วยนอก (OPD) เปิดให้บริการตั้งแต่เวลา 08:00 - 20:00 น. แผนกอุบัติเหตุและฉุกเฉิน เปิดให้บริการ 24 ชั่วโมง