ถามตอบ

แผนกผู้ป่วยนอก (OPD) เปิดให้บริการตั้งแต่เวลา 08:00 – 20:00 น. แผนกอุบัติเหตุและฉุกเฉิน เปิดให้บริการ 24 ชั่วโมง

ทางโรงพยาบาลเปิดให้บริการศูนย์และคลินิกรักษาโรคทั้งหมด18 ศูนย์/คลินิก พร้อมด้วยทีมแพทย์ที่เชี่ยวชาญเฉพาะทางและทีมพยาบาลที่ได้รับการอบรมตามมาตรฐานวิชาชีพ ผู้เข้ารับบริการจะได้รับการบริการที่สะดวกและเกิดประสิทธิภาพทางการรักษา

FLOOR แผนก เวลาให้บริการ หมายเลขติดต่อ
ชั้น 9 หอผู้ป่วย 9 (ผู้ป่วยเด็ก) ตลอด 24 ชั่วโมง 052-089-869
ชั้น 6 หอผู้ป่วย 6 ตลอด 24 ชั่วโมง 052-089-775
ชั้น 5 หอผู้ป่วย 5 / ห้องเด็กอ่อน ตลอด 24 ชั่วโมง 052-089-853
ชั้น 4 คลินิกไตเทียม 07.00 – 17.00 น. 052-089-781
คลินิกระบบทางเดินอาหาร 08.00 – 20.00 น. 052-089-782
คลินิกทันตกรรม 08.00 – 17.00 น. 052-089-783
คลินิกเวชศาสตร์ฟื้นฟู 08.00 – 20.00 น. 052-089-780
ห้องธาราบำบัด 08.00 – 20.00 น. 052-089-780
ห้องพัฒนาการเด็ก กรุณาสอบถามข้อมูลที่คลินิกเวชศาสตร์ฟื้นฟู
ชั้น 3 ห้องผ่าตัด ตลอด 24 ชั่วโมง 052-089-840
ห้องเตรียมผู้ป่วยก่อนผ่าตัด 08.00 – 17.00 น. 052-089-830
ห้องคลอด ตลอด 24 ชั่วโมง 052-089-834
หออภิบาลผู้ป่วยหนัก ตลอด 24 ชั่วโมง 052-089-832
การเงินผู้ป่วยใน 08.00 – 18.00 น. 052-089-761
ชั้น 2 คลินิกสุขภาพเด็ก 08.00 – 20.00 น. 052-089-767
คลินิกสูตินรีเวช 08.00 – 17.00 น. 052-089-769
คลินิกกุมารเวช 08.00 – 20.00 น. 052-089-765
ศูนย์โรคหัวใจกรุงเทพเชียงใหม่ 08.00 – 17.00 น. 052-089-776
คลินิกอายุรกรรม 08.00 – 20.00 น. 052-089-823
คลินิกออนโคโลยี 08.00 – 16.00 น. 052-089-861
คลินิกจิตรักษ์ 08.00 – 16.00 น. 052-089-865
เวชศาสตร์ชะลอวัย 08.00 – 16.00 น. 052-089-866
การเงิน 08.00 – 20.00 น. 052-089-763
เคาน์เตอร์รับยา 08.00 – 20.00 น. 052-089-773
ชั้น 1 ศูนย์อุบัติเหตุและฉุกเฉิน ตลอด 24 ชั่วโมง 052-089-811
คลินิกกระดูกและข้อ 08.00 – 20.00 052-089-864
คลินิกตา 08.00 – 17.00 052-081-144
คลินิกศัลยกรรม 08.00 – 20.00 052-089-863
คลินิค หู คอ จมูก 08.00 – 16.00 น. 052-081-130
ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ 07.00 – 16.00 น. 052-089-817
ต้อนรับและลงทะเบียน ตลอด 24 ชั่วโมง 052-089-890
แผนกลูกค้าสัมพันธ์ 08.00 – 17.00 น. 052-089-899
แผนกรับผู้ป่วยใน ตลอด 24 ชั่วโมง 052-089-815
การเงิน ตลอด 24 ชั่วโมง 052-089-802
เคาน์เตอร์รับยา ตลอด 24 ชั่วโมง 052-089-804
Plaza คลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมผิวหนัง 08.00 – 17.00 น. 052-089-846

 

Contact Center 052 089 888 หรือ 1719 (อัตโนมัติ 24 ชั่วโมง)
อีเมล์ info@bangkokhospital-chiangmai.com
เฟซบุ๊ค http://www.facebook.com/bangkokihospitalchiangmai
เว็บไซต์ www.bangkokhospital-chinagmai.com

สามารถติดต่อเพื่อลงทะเบียนเข้ารับบริการได้ที่ แผนกลงทะเบียน (Registration) ชั้น 1 โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่ โดยนำบัตรประชาชนหรือหนังสือเดินทางของผู้เข้ารับบริการมาในวันดังกล่าวด้วย
หากต้องการนัดหมายเพื่อเข้ารับบริการ สามารถทำนัดหมายผ่านช่องทางดังนี้ และรอรับการยืนยันนัดหมายจากเจ้าหน้าที่

 • เดินทางโดยรถยนต์ส่วนบุคคล โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่ มีลานจอดรถสำหรับผู้ที่มาใช้บริการ สามารถรองรับได้มากกว่า 200 คัน
 • บริการรถรับส่ง โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

  ทางโรงพยาบาลฯ ได้จัดเตรียมรถบริการไป-กลับสำหรับเส้นทางต่างๆ ดังนี้

  • โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่ และ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล เชียงใหม่
  • โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่ และ ศูนย์การค้า เมญ่า ไลฟ์สไตล์ ช้อปปิ้ง เซ็นเตอร์

  โดยมีตารางเวลารถออก ดังนี้

 • บริการรถตู้ส่วนบุคคล
  โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่มีรถตู้ไว้คอยให้บริการรับส่งผู้มาใช้บริการ โดยมีอัตราค่าบริการ ดังนี้

 

ระยะทาง

อัตราค่าบริการ : บาท (รวมไปกลับแล้ว)

หมายเหตุ

เขตตัวเมืองเชียงใหม่

400 บาท/ครั้ง

ระยะทางไม่เกิน 15 กม.

พื้นที่โดยรอบเขตตัวเมืองเชียงใหม่ ระยะทางไม่เกิน 50 กม.

800 บาท/ครั้ง

เฉพาะ อ.สารภี, อ.สันกำแพง,

อ.สันทราย, อ.แม่ริม, อ.หางดง

ระยะมากกว่า 50 กม. ขึ้นไป

ขั้นต่ำ800 บาท/ครั้ง

มากกว่า 50 กม.

คิดเพิ่ม กม.ละ5 บาท

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่ 052-081-435 หรือ 1719

ห้องพักผู้ป่วยมี 3 แบบ ได้แก่ Standard ขนาด 26 ตร.ม. / Deluxe Room ขนาด 30 ตร.ม. / Superior ขนาด 52 ตร.ม. ให้เลือกใช้บริการได้ตามความเหมาะสม ครบครันด้วยสิ่งอำนวยความสะดวก สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับห้องพักได้ที่ แผนกรับผู้ป่วยใน (Admission) โทร 052-089-815 หรือ 052-081-101

โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่ มีเจ้าหน้าที่ให้คำปรึกษาเรื่องการใช้ประกันสุขภาพของคุณ ติดต่อเจ้าหน้าให้บริการลูกค้ากรมธรรม์บริษัทประกันในประเทศไทย ได้ที่ 052-089-722 หรือ 052-089-744

ค่ารักษาพยาบาลอาจไม่เท่านกันในแต่ละโรคและแต่ละบุคคล เนื่องด้วยความแตกต่างในการตอบสนองต่อการรักษาพยาบาลเฉพาะบุคคลที่แตกต่างกัน โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่มีเจ้าหน้าที่ประเมินราคาที่พร้อมให้คำปรึกษาเรื่องค่าใช้จ่าย

ทางโรงพยาบาลไม่ได้เปิดรับสิทธิประกันสังคมและสิทธิบัตรประกันสุขภาพโดยตรง
สำหรับสิทธิข้าราชการสามารถเบิกได้เฉพาะกรณีผู้ป่วยในและเฉพาะหัตถการตามรายการที่ทางราชการกำหนดเท่านั้น ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ เจ้าหน้าให้บริการสิทธิข้าราชการ(เบิกตรง) โทร 052-089-721