ระบบค้นหาแพทย์

ค้นหาโดยชื่อแพทย์, ความเชี่ยวชาญ หรือคลีนิค และ ศูนย์รักษาโรค - หากท่านไม่แน่ใจ ท่านสามารถทำการนัดหมายแบบไม่ระบุแพทย์ ได้

ความเชี่ยวชาญ : ทั้งหมด คลินิก : ทั้งหมด
ค้นพบแพทย์ 263 ท่าน
พญ. อัญชนา สัจจพุทธวงค์

Specialty : กุมารเวชศาสตร์

Sub Specialty : อนุสาขากุมารเวชศาสตร์โรคระบบการหายใจ

Languages : Hindi, English, Thai

Education

 • ปริญญาทางการแพทย์ แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Resident

 • Pediatrics : Queen Sirikit National Institute of Child Health 1900

Fellowship

 • Pediatric Pulmonology : Chulalongkorn University 1900

พญ. สรรทิพย์ ศรีสุวรรณ

Specialty : รังสีวิทยาวินิจฉัย

Sub Specialty : อนุสาขาภาพวินิจฉัยชั้นสูง

Languages : English, Thai

Education

 • ปริญญาทางการแพทย์ แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

Resident

 • Diagnostic Radiology : Mahidol University Faculty of Medicine Ramathibodi Hospital 1900

Fellowships

 • Advanced Diagnostic Body Imaging : Mahidol University Faculty of Medicine Ramathibodi Hospital 1900
 • Observational Fellowships in Body Imaging : Mallinckrodt Institute of Radiology, Washington University in St.Louis 2007
 • Observstional Felowships in Abdominal and Genitourinary Imaging : Mallinckrodt Institute of Radiology, Washington University in St.Louis 2013

พญ. อริศฎา พิชญเดชากุล

Specialty : ศัลยศาสตร์

Sub Specialty : -

Languages : English, Thai, French

Education

 • ปริญญาทางการแพทย์ แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Resident

 • Surgery : Chiang Mai University

นพ. เชิง จิรวิศัลย์

Specialty : จักษุวิทยา

Sub Specialty : อนุสาขาจอประสาทตาและน้ำวุ้นตา

Languages : English, Thai

Education

 • ปริญญาทางการแพทย์

Resident

 • Ophthalmology : Chiang Mai University

Fellowships

 • Uveitis, Retina, Cornea and External Disease : University of California 2009
 • Retina & Vitreous : Chiang Mai University 2008

นพ. กลกฤตย์ เขียนประสิทธิ์

Specialty : อายุรศาสตร์

Sub Specialty : อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคหัวใจ

Languages : Thai, English

Education

 • ปริญญาทางการแพทย์ แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Resident

 • Internal Medicine : Chiang Mai University 1900

Fellowship

 • Cardiology : Chiang Mai University 1900

พญ. นิษฐา เขียนประสิทธิ์

Specialty : อายุรศาสตร์

Sub Specialty : อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคติดเชื้อ

Languages : English, Thai

Education

 • ปริญญาทางการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Resident

 • Internal Medicine : Chiang Mai University 1900

Fellowship

 • Infectious Disease : Chiang Mai University 1900

นพ. สมภพ มหัทธนพรรค

Specialty : อายุรศาสตร์

Sub Specialty : อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคระบบการหายใจและภาวะวิกฤตโรคระบบการหายใจ

Languages : English, Thai

Education

 • ปริญญาทางการแพทย์ แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Resident

 • Internal Medicine : Chiang Mai University 1900

Fellowship

 • Pulmonary Medicine and Pulmonary Critical Care : Chiang Mai University 1900

พญ. ดารกุล พรศรีนิยม

Specialty : ประสาทวิทยา

Sub Specialty : อนุสาขาอายุรศาสตร์การนอนหลับ

Languages : English, Thai

Education

 • ปริญญาทางการแพทย์ แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.) มหาวิทยาลัยมหิดล

Resident

 • Neurology : Siriraj Hospital

Fellowships

 • Neurosonology : Wake Forest University School of Medicine
 • Sleep Medicine : Cleveland Clinic Educational Foundation 2009

พญ. ศรีสกุล ทิพย์กมล

Specialty : เวชศาสตร์ฉุกเฉิน

Sub Specialty : -

Languages : English, Thai

Education

 • ปริญญาทางการแพทย์ แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Resident

 • Emergency Medicine : Chiang Mai University

พญ. สุรีย์พร ชวกิตติกุล

Specialty : กุมารเวชศาสตร์

Sub Specialty : -

Languages : English, Thai

Education

 • ปริญญาทางการแพทย์ แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Resident

 • Pediatrics : Chiang Mai University