ระบบค้นหาแพทย์

ค้นหาโดยชื่อแพทย์, ความเชี่ยวชาญ หรือคลีนิค และ ศูนย์รักษาโรค - หากท่านไม่แน่ใจ ท่านสามารถทำการนัดหมายแบบไม่ระบุแพทย์ ได้

ค้นพบแพทย์ 3 ท่าน
นพ. มานพ จิตต์จรัส

ชำนาญพิเศษ :

  • เวชศาสตร์ป้องกัน แขนงเวชศาสตร์การบิน

เฉพาะทาง :

ภาษา : -

การศึกษา

นพ. สุทัสพันธุ์ ขจรบุญ

ชำนาญพิเศษ :

  • เวชศาสตร์ป้องกัน แขนงเวชศาสตร์การบิน

เฉพาะทาง : -

ภาษา : English, Thai

การศึกษา

2532เวชศาสตร์ป้องกัน แขนงเวชศาสตร์การบิน, แพทยสภา ประเทศไทย
2531ประกาศนียบัตรเวชศาสตร์การบิน, ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งลอนดอน ประเทศสหราชอาณาจักร
2520ปริญญาทางการแพทย์, แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), มหาวิทยาลัยมหิดล ประเทศไทย

นพ. ประภัสร์ กรรณ์เจียก

ชำนาญพิเศษ :

  • เวชศาสตร์ป้องกัน แขนงเวชศาสตร์การบิน
  • เวชศาสตร์ครอบครัว

เฉพาะทาง : -

ภาษา : Thai, English

การศึกษา

2546เวชศาสตร์ครอบครัว, แพทยสภา ประเทศไทย
2539เวชศาสตร์ป้องกัน แขนงเวชศาสตร์การบิน, แพทยสภา ประเทศไทย
2533ปริญญาทางการแพทย์, แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า ประเทศไทย