ระบบค้นหาแพทย์

ค้นหาโดยชื่อแพทย์, ความเชี่ยวชาญ หรือคลีนิค และ ศูนย์รักษาโรค - หากท่านไม่แน่ใจ ท่านสามารถทำการนัดหมายแบบไม่ระบุแพทย์ ได้

ความเชี่ยวชาญ : ทั้งหมด คลินิก : คลินิกอายุรกรรม
ค้นพบแพทย์ 23 ท่าน
ศ. เกียรติคุณ พญ. สุมิตรา ทองประเสริฐ

Specialties : อายุรศาสตร์, อายุรศาสตร์มะเร็งวิทยา

Sub Specialty : -

Languages : English, Thai

Education

 • ปริญญาทางการแพทย์ แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Resident

 • Internal Medicine : Chiang Mai University 1900

Fellowships

 • Hematology and Oncology : Memorial Sloan-Ketterring Cancer, New York 1900
 • Medical Oncology : Chiang Mai University

พญ. กนกวรรณ วัชระศักดิ์ศิลป์

Specialties : อายุรศาสตร์, ประสาทวิทยา

Sub Specialty : -

Languages : English, Thai

Education

 • ปริญญาทางการแพทย์ แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Residents

 • Internal Medicine : Chiang Mai University
 • Neurology : Chiang Mai University

พญ. นิษฐา เขียนประสิทธิ์

Specialty : อายุรศาสตร์

Sub Specialty : อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคติดเชื้อ

Languages : English, Thai

Education

 • ปริญญาทางการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Resident

 • Internal Medicine : Chiang Mai University 1900

Fellowship

 • Infectious Disease : Chiang Mai University 1900

นพ. สมภพ มหัทธนพรรค

Specialty : อายุรศาสตร์

Sub Specialty : อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคระบบการหายใจและภาวะวิกฤตโรคระบบการหายใจ

Languages : English, Thai

Education

 • ปริญญาทางการแพทย์ แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Resident

 • Internal Medicine : Chiang Mai University 1900

Fellowship

 • Pulmonary Medicine and Pulmonary Critical Care : Chiang Mai University 1900

พญ. ดารกุล พรศรีนิยม

Specialty : ประสาทวิทยา

Sub Specialty : อนุสาขาอายุรศาสตร์การนอนหลับ

Languages : English, Thai

Education

 • ปริญญาทางการแพทย์ แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.) มหาวิทยาลัยมหิดล

Resident

 • Neurology : Siriraj Hospital

Fellowships

 • Neurosonology : Wake Forest University School of Medicine
 • Sleep Medicine : Cleveland Clinic Educational Foundation 2009

พญ. พร้อมพรรณ พฤกษากร

Specialty : อายุรศาสตร์

Sub Specialty : อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคต่อมไร้ท่อและเมตะบอลิสม

Languages : English, Thai

Education

 • ปริญญาทางการแพทย์ แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Resident

 • Internal Medicine : Chiang Mai University 1900

Fellowship

 • Endocrinology and Metabolism : Chulalongkorn University 1900

นพ. วิทวัส อริยวุฒยากร

Specialty : อายุรศาสตร์มะเร็งวิทยา

Sub Specialty : -

Languages : English, Thai

Education

 • ปริญญาทางการแพทย์ แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Resident

 • Medical Oncology : Chiang Mai University 1900

พญ. ดลพร ยุวศิลป์

Specialties : อายุรศาสตร์, ประสาทวิทยา

Sub Specialty : -

Languages : English, Thai

Education

 • ปริญญาทางการแพทย์ แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Residents

 • Internal Medicine : Chiang Mai University 1900
 • Neurology : Chiang Mai University 1900

พญ. อุษณีย์ ดำรงพิพัฒน์กุล

Specialty : อายุรศาสตร์

Sub Specialty : อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคต่อมไร้ท่อและเมตะบอลิสม

Languages : English, Thai

Education

 • ปริญญาทางการแพทย์ แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Resident

 • Internal Medicine : Chiang Mai University 2010

Fellowship

 • Endocrinology and Metabolism : Chiang Mai University 1900

ศ. คลินิก พญ. บุญสม ชัยมงคล

Specialties : อายุรศาสตร์โรคเลือด, เวชศาสตร์ครอบครัว

Sub Specialty : -

Languages : English, Thai

Education

 • ปริญญาทางการแพทย์ แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.) มหาวิทยาลัยมหิดล

Resident

 • Family Medicine : Chiang Mai University

Fellowship

 • Hemato Oncology : Fitzgerald Mercy Catholic Medical Center affiliated with Jefferson University