ระบบค้นหาแพทย์

ค้นหาโดยชื่อแพทย์, ความเชี่ยวชาญ หรือคลีนิค และ ศูนย์รักษาโรค - หากท่านไม่แน่ใจ ท่านสามารถทำการนัดหมายแบบไม่ระบุแพทย์ ได้

ความเชี่ยวชาญ : ทั้งหมด คลินิก : ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ
ค้นพบแพทย์ 4 ท่าน
พญ. อลิสา บัดติยา

Specialties : เวชศาสตร์ชะลอวัย, เวชศาสตร์ครอบครัว

Sub Specialty : -

Languages : English, Thai

Education

 • ปริญญาทางการแพทย์ แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Residents

 • Family Medicine : Chiang Mai University
 • Anti-Aging Medicine : American Academy of Anti-Aging Medicine (A4M)

พญ. ธิดา วัฒนพันธ์พิทักษ์

Specialties : เวชศาสตร์ชะลอวัย, เวชศาสตร์ครอบครัว

Sub Specialty : -

Languages : English, Thai

Education

 • ปริญญาทางการแพทย์ แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Resident

 • Family Medicine : Chiang Mai University 1900

Fellowship

 • Anti-Aging Medicine : American Academy of Anti-Aging Medicine (A4M) 1900

พญ. จุฑารัตน์ จิโน

Specialty : เวชศาสตร์ป้องกัน แขนงอาชีวเวชศาสตร์

Sub Specialty : -

Languages : English, Thai

Education

 • ปริญญาทางการแพทย์ แพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Resident

 • Preventive Medicine, Occupational Medicine : Chulalongkorn University 1900

นพ. วิเชียร โพธิ์แก้ว

Specialties : เวชศาสตร์ครอบครัว, เวชศาสตร์ป้องกัน แขนงอาชีวเวชศาสตร์

Sub Specialty : -

Languages : English, Thai

Educations

 • ปริญญาโท
 • ปริญญาทางการแพทย์ แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Resident

 • General Practice : Chiang Mai University 1900