ระบบค้นหาแพทย์

ค้นหาโดยชื่อแพทย์, ความเชี่ยวชาญ หรือคลีนิค และ ศูนย์รักษาโรค - หากท่านไม่แน่ใจ ท่านสามารถทำการนัดหมายแบบไม่ระบุแพทย์ ได้

ค้นพบแพทย์ 18 ท่าน
ผศ. นพ. วีระชัย นาวารวงศ์

ชำนาญพิเศษ :

 • ศัลยศาสตร์
 • ศัลยศาสตร์ทรวงอก

เฉพาะทาง : -

ภาษา : English, Thai

การศึกษา

2536ศัลยศาสตร์ทรวงอก, แพทยสภา ประเทศไทย
2532ศัลยศาสตร์ทรวงอก, มหาวิทยาลัยแห่งรัฐ มิสซูรี่-โคลัมเบีย ประเทศสหรัฐอเมริกา
2530ศัลยศาสตร์, โรงพยาบาล Mount Sinai ประเทศสหรัฐอเมริกา
2520ปริญญาทางการแพทย์, แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประเทศไทย

ศ. เกียรติคุณ นพ. อภิชาต สุคนธสรรพ์

ชำนาญพิเศษ :

 • อายุรศาสตร์

เฉพาะทาง :

 • อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคหัวใจ

ภาษา : English, Thai

การศึกษา

2537อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคหัวใจ, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประเทศไทย
2522อายุรศาสตร์, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประเทศไทย
2521ปริญญาทางการแพทย์, แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประเทศไทย

นพ. ธนวัฒน์ เบญจานุวัตรา

ชำนาญพิเศษ :

 • อายุรศาสตร์

เฉพาะทาง :

 • อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคหัวใจ
 • อนุสาขาหัตถการปฏิบัติรักษาโรคหัวใจและหลอดเลือด

ภาษา : English, Thai

การศึกษา

2551อนุสาขาหัตถการปฏิบัติรักษาโรคหัวใจและหลอดเลือด, มหาวิทยาลัยโอ๊คแลนด์ ประเทศนิวซีแลนด์
2540อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคหัวใจ, สถาบันโรคทรวงอก ประเทศไทย
2533อายุรศาสตร์, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประเทศไทย
2529ปริญญาทางการแพทย์, แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), มหาวิทยาลัยมหิดล ประเทศไทย

นพ. สัจธรรม สุทธิวุฒิชัย

ชำนาญพิเศษ :

 • อายุรศาสตร์

เฉพาะทาง :

 • อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคหัวใจ

ภาษา : English, Thai

การศึกษา

2558อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคหัวใจ, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประเทศไทย
2545อายุรศาสตร์, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประเทศไทย
2539ปริญญาทางการแพทย์, แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประเทศไทย

นพ. กลกฤตย์ เขียนประสิทธิ์

ชำนาญพิเศษ :

 • อายุรศาสตร์

เฉพาะทาง :

 • อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคหัวใจ

ภาษา : Thai, English

การศึกษา

2553อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคหัวใจ, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประเทศไทย
2548อายุรศาสตร์, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประเทศไทย
2543ปริญญาทางการแพทย์, แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประเทศไทย

นพ. ศรัณย์ ควรประเสริฐ

ชำนาญพิเศษ :

 • อายุรศาสตร์

เฉพาะทาง :

 • อนุสาขาหัตถการปฏิบัติรักษาโรคหัวใจและหลอดเลือด
 • อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคหัวใจ

ภาษา : English, Thai

การศึกษา

2551การทำหัตถการรักษาโรคหัวใจและหลอดเลือด, ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย ประเทศไทย
2540อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคหัวใจ, สถาบันโรคทรวงอก ประเทศไทย
2534ปริญญาทางการแพทย์, แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประเทศไทย
อายุรศาสตร์, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประเทศไทย

นพ. สมเจริญ แซ่เต็ง

ชำนาญพิเศษ :

 • ศัลยศาสตร์
 • ศัลยศาสตร์ทรวงอก

เฉพาะทาง : -

ภาษา : English, Thai

การศึกษา

2550ศัลยศาสตร์ทรวงอก, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประเทศไทย
2537ศัลยศาสตร์, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประเทศไทย
2534ปริญญาทางการแพทย์, แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประเทศไทย

พญ. ทรรศลักษณ์ ทองหงษ์

ชำนาญพิเศษ :

 • อายุรศาสตร์

เฉพาะทาง :

 • อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคหัวใจ

ภาษา : English, Thai

การศึกษา

2550อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคหัวใจ, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประเทศไทย
2548อายุรศาสตร์, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประเทศไทย
2542ปริญญาทางการแพทย์, วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประเทศไทย

นพ. นราวุฒิ ประเสริฐวิทยากิจ

ชำนาญพิเศษ :

 • อายุรศาสตร์

เฉพาะทาง :

 • อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคหัวใจ

ภาษา : English, Thai

การศึกษา

2548อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคหัวใจ, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประเทศไทย
2546อายุรศาสตร์, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประเทศไทย
2542ปริญญาทางการแพทย์, แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประเทศไทย

นพ. ธิติพงศ์ เทพสุวรรณ

ชำนาญพิเศษ :

 • ศัลยศาสตร์
 • ศัลยศาสตร์ทรวงอก

เฉพาะทาง : -

ภาษา : English, Thai

การศึกษา

2551ศัลยศาสตร์ทรวงอก, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประเทศไทย
2549ศัลยศาสตร์, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประเทศไทย
2544ปริญญาทางการแพทย์, แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประเทศไทย