ระบบค้นหาแพทย์

ค้นหาโดยชื่อแพทย์, ความเชี่ยวชาญ หรือคลีนิค และ ศูนย์รักษาโรค - หากท่านไม่แน่ใจ ท่านสามารถทำการนัดหมายแบบไม่ระบุแพทย์ ได้

ความเชี่ยวชาญ : ทั้งหมด คลินิก : คลินิกจักษุ
ค้นพบแพทย์ 11 ท่าน
นพ. ประวิทย์ สัจจพงษ์

Specialty : จักษุวิทยา

Sub Specialty : -

Languages : English, Thai

Education

 • ปริญญาทางการแพทย์ แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.) มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Resident

 • Ophthalmology : Khon Kaen University

นพ. เชิง จิรวิศัลย์

Specialty : จักษุวิทยา

Sub Specialty : อนุสาขาจอประสาทตาและน้ำวุ้นตา

Languages : English, Thai

Education

 • ปริญญาทางการแพทย์

Resident

 • Ophthalmology : Chiang Mai University

Fellowships

 • Uveitis, Retina, Cornea and External Disease : University of California 2009
 • Retina & Vitreous : Chiang Mai University 2008

นพ. วันชัย ล้อกาญจนรัตน์

Specialty : จักษุวิทยา

Sub Specialty : -

Languages : English, Thai

Education

 • ปริญญาทางการแพทย์ แพทยศาสตรบัณฑิต(พ.บ.) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

นพ. ณวัฒน์ วัฒนชัย

Specialty : จักษุวิทยา

Sub Specialty : อนุสาขาจอประสาทตาและน้ำวุ้นตา

Languages : English, Thai

Education

 • ปริญญาทางการแพทย์ แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ. ) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Resident

 • Ophthalmology : Chiang Mai University 1900

พญ. วรพร ชัยกิจมงคล

Specialty : จักษุวิทยา

Sub Specialty : อนุสาขาจอประสาทตาและน้ำวุ้นตา

Languages : English, Thai

Education

 • ปริญญาทางการแพทย์ แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Resident

 • Opthalmology : Chiangmai University 1900

Fellowships

 • Ratina & Vitreous : Chiangmai University 1900
 • Clinical Research Fellowship in Medical Retina& Visual Neurophysiology : Retina Division,Wilmer Eye Institute,Johns Hopkins University School of Medicine ,USA 1900

พญ. จุฬาลักษณ์ ตั้งมั่นคงวรกูล

Specialty : จักษุวิทยา

Sub Specialty : อนุสาขาโรคกระจกตาและการผ่าตัดแก้ไขสายตาผิดปกติ

Languages : English, Thai

Education

 • ปริญญาทางการแพทย์ แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Resident

 • Ophthalmology : Chiang Mai University 1900

Fellowships

 • Cornea & refractive surgery : Chulalongkorn University 2011
 • Cornea-External Ocular Disease and Refractive Surgery Research : UCLA Stein Eye Intitute 2014
 • Cornea and Refractive surgery : University of Erlangen-Nuremberg 1900

พญ. ณัฐยา ปัญโญวัฒน์กูล

Specialty : จักษุวิทยา

Sub Specialty : อนุสาขาโรคต้อหิน

Languages : English, Thai

Education

 • ปริญญาทางการแพทย์ แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Resident

 • Ophthalmology : Chiang Mai University

Fellowship

 • Glaucoma : Chiang Mai University

พญ. ลัดดาวัลย์ เมธากิจตระกูล

Specialty : จักษุวิทยา

Sub Specialty : -

Languages : English, Thai

Education

 • ปริญญาทางการแพทย์ แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Resident

 • Ophthalmology : Chiang Mai University 1900

Fellowship

 • Oculoplastic : Chiang Mai University 2016

พญ. แวว ขัตติพัฒนาพงษ์

Specialty : จักษุวิทยา

Sub Specialty : -

Languages : English, Thai

Education

 • ปริญญาทางการแพทย์ แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Resident

 • Ophthalmology : Chiang Mai University 1900

นพ. อภิญพัฒน์ คงประยูร

Specialty : จักษุวิทยา

Sub Specialty : -

Languages : English, Thai

Education

 • ปริญญาทางการแพทย์ แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ. ) มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Resident

 • Ophthalmology : Khon Kaen University 1900

Fellowship

 • Retina & Vitreous : Khon Kaen University 1900