ระบบค้นหาแพทย์

ค้นหาโดยชื่อแพทย์, ความเชี่ยวชาญ หรือคลีนิค และ ศูนย์รักษาโรค - หากท่านไม่แน่ใจ ท่านสามารถทำการนัดหมายแบบไม่ระบุแพทย์ ได้

ความเชี่ยวชาญ : ทั้งหมด คลินิก : คลินิกเวชศาสตร์ชะลอวัย
ค้นพบแพทย์ 2 ท่าน
พญ. อลิสา บัดติยา

Specialties : เวชศาสตร์ชะลอวัย, เวชศาสตร์ครอบครัว

Sub Specialty : -

Languages : English, Thai

Education

  • ปริญญาทางการแพทย์ แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Residents

  • Family Medicine : Chiang Mai University
  • Anti-Aging Medicine : American Academy of Anti-Aging Medicine (A4M)

พญ. ธิดา วัฒนพันธ์พิทักษ์

Specialties : เวชศาสตร์ชะลอวัย, เวชศาสตร์ครอบครัว

Sub Specialty : -

Languages : English, Thai

Education

  • ปริญญาทางการแพทย์ แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Resident

  • Family Medicine : Chiang Mai University 1900

Fellowship

  • Anti-Aging Medicine : American Academy of Anti-Aging Medicine (A4M) 1900