ระบบค้นหาแพทย์

ค้นหาโดยชื่อแพทย์, ความเชี่ยวชาญ หรือคลีนิค และ ศูนย์รักษาโรค - หากท่านไม่แน่ใจ ท่านสามารถทำการนัดหมายแบบไม่ระบุแพทย์ ได้

ความเชี่ยวชาญ : ทั้งหมด คลินิก : คลินิกเวชศาสตร์ชะลอวัย
ค้นพบแพทย์ 2 ท่าน
พญ. อลิสา บัดติยา

ชำนาญพิเศษ :

  • เวชศาสตร์ครอบครัว
  • เวชศาสตร์ชะลอวัย

เฉพาะทาง : -

ภาษา : English, Thai

การศึกษา

2560เวชศาสตร์ชะลอวัย, American Academy of Anti-Aging Medicine (A4M) ประเทศสหรัฐอเมริกา
2552เวชศาสตร์ครอบครัว, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประเทศไทย
2549ปริญญาทางการแพทย์, แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประเทศไทย

แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ :

  • เวชศาสตร์ชะลอวัย
  • เวชศาสตร์ครอบครัว

พญ. ธิดา วัฒนพันธ์พิทักษ์

ชำนาญพิเศษ :

  • เวชศาสตร์ครอบครัว

เฉพาะทาง : -

ภาษา : English, Thai

การศึกษา

2561Nutritional Wellness, American Naturopathic Certification Board ประเทศสหรัฐอเมริกา
2556เวชศาสตร์ครอบครัว, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประเทศไทย
2552ปริญญาทางการแพทย์, แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประเทศไทย

แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ :

  • เวชศาสตร์ชะลอวัย
  • เวชศาสตร์ครอบครัว