ระบบค้นหาแพทย์

ค้นหาโดยชื่อแพทย์, ความเชี่ยวชาญ หรือคลีนิค และ ศูนย์รักษาโรค - หากท่านไม่แน่ใจ ท่านสามารถทำการนัดหมายแบบไม่ระบุแพทย์ ได้

ความเชี่ยวชาญ : ทั้งหมด คลินิก : คลินิกเวชศาสตร์ฟื้นฟู
ค้นพบแพทย์ 3 ท่าน
นพ. ธนยศ มูลละ

ชำนาญพิเศษ :

  • เวชศาสตร์ฟื้นฟู

เฉพาะทาง : -

ภาษา : Thai, English

การศึกษา

2552เวชศาสตร์ฟื้นฟู, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประเทศไทย
เวชศาสตร์ฟื้นฟู, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประเทศไทย
2547ปริญญาทางการแพทย์, แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประเทศไทย

พญ. สินีนาถ พรจากสวรรค์

ชำนาญพิเศษ :

  • เวชศาสตร์ฟื้นฟู

เฉพาะทาง : -

ภาษา : Thai, English

การศึกษา

2558เวชศาสตร์ฟื้นฟู, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประเทศไทย
2555ปริญญาทางการแพทย์, แพทย์ศาสตร์บัณฑิต, มหาวิทยาลัยรังสิต ประเทศไทย

พญ. คุณธัญญ์ เหล่าไพโรจน์

ชำนาญพิเศษ : -

เฉพาะทาง : -

ภาษา : -

การศึกษา