ระบบค้นหาแพทย์

ค้นหาโดยชื่อแพทย์, ความเชี่ยวชาญ หรือคลีนิค และ ศูนย์รักษาโรค - หากท่านไม่แน่ใจ ท่านสามารถทำการนัดหมายแบบไม่ระบุแพทย์ ได้

ความเชี่ยวชาญ : ทั้งหมด คลินิก : คลินิกเวชศาสตร์ฟื้นฟู
ค้นพบแพทย์ 2 ท่าน
นพ. ธนยศ มูลละ

Specialty : เวชศาสตร์ฟื้นฟู

Sub Specialty : -

Languages : Thai, English

Educations

  • ปริญญาทางการแพทย์ แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  • การศึกษาอื่นๆ

Resident

  • Physical Medicine and Rehabilitation : Chiang Mai University

พญ. สินีนาถ พรจากสวรรค์

Specialty : เวชศาสตร์ฟื้นฟู

Sub Specialty : -

Language : -

Education
-