ระบบค้นหาแพทย์

ค้นหาโดยชื่อแพทย์, ความเชี่ยวชาญ หรือคลีนิค และ ศูนย์รักษาโรค - หากท่านไม่แน่ใจ ท่านสามารถทำการนัดหมายแบบไม่ระบุแพทย์ ได้

ความเชี่ยวชาญ : ทั้งหมด คลินิก : คลินิกศัลยกรรมความงาม
ค้นพบแพทย์ 4 ท่าน
นพ. สมบูรณ์ ชัยศรีสวัสดิ์สุข

Specialties : ศัลยศาสตร์ตกแต่ง, ศัลยศาสตร์

Sub Specialty : -

Languages : English, Thai, Chinese

Education

 • ปริญญาทางการแพทย์ แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Fellowship

 • Plastic and Reconstructive Surgery : The Showa University School of Medicine 1900

นพ. กฤษณ์ ขวัญเงิน

Specialties : ศัลยศาสตร์ตกแต่ง, ศัลยศาสตร์

Sub Specialty : -

Languages : English, Thai

Education

 • ปริญญาทางการแพทย์ แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Resident

 • Surgery : Chiang Mai University 1900

Fellowship

 • Plastic Surgery : Chiang Mai University 1900

นพ. อนันต์ วัชราจิตติธรรม

Specialties : ศัลยศาสตร์ตกแต่ง, ศัลยศาสตร์

Sub Specialty : -

Languages : English, Thai

Education

 • ปริญญาทางการแพทย์ แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Residents

 • Surgery : Chulalongkorn University 1900
 • Plastic Surgery : Chulalongkorn University 1900

พญ. พุดตาน วงศ์ตรีรัตนชัย

Specialties : ศัลยศาสตร์ตกแต่ง, ศัลยศาสตร์

Sub Specialty : -

Languages : English, Thai

Education

 • ปริญญาทางการแพทย์ แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Residents

 • Surgery : Chiang Mai University 1900
 • Plastic Surgery : Chulalongkorn University 1900