ระบบค้นหาแพทย์

ค้นหาโดยชื่อแพทย์, ความเชี่ยวชาญ หรือคลีนิค และ ศูนย์รักษาโรค - หากท่านไม่แน่ใจ ท่านสามารถทำการนัดหมายแบบไม่ระบุแพทย์ ได้

ความเชี่ยวชาญ : ทั้งหมด คลินิก : คลินิกศัลยกรรมความงาม
ค้นพบแพทย์ 4 ท่าน
นพ. สมบูรณ์ ชัยศรีสวัสดิ์สุข

ชำนาญพิเศษ :

  • ศัลยศาสตร์
  • ศัลยศาสตร์ตกแต่ง
  • เวชศาสตร์ครอบครัว

เฉพาะทาง : -

ภาษา : English, Thai, Chinese

การศึกษา

2547ศัลยศาสตร์ตกแต่ง, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประเทศไทย
2528ศัลยแพทย์ตกแต่ง, The Showa University School of Medicine ประเทศญี่ปุ่น
2522ปริญญาทางการแพทย์, แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประเทศไทย

นพ. กฤษณ์ ขวัญเงิน

ชำนาญพิเศษ :

  • ศัลยศาสตร์

เฉพาะทาง :

  • ศัลยศาสตร์ตกแต่ง

ภาษา : English, Thai

การศึกษา

2548ศัลยศาสตร์ตกแต่ง, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประเทศไทย
2538ปริญญาทางการแพทย์, แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประเทศไทย
ศัลยศาสตร์, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประเทศไทย

นพ. อนันต์ วัชราจิตติธรรม

ชำนาญพิเศษ :

  • ศัลยศาสตร์
  • ศัลยศาสตร์ตกแต่ง

เฉพาะทาง : -

ภาษา : English, Thai

การศึกษา

2547ศัลยแพทย์ตกแต่ง, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประเทศไทย
2545ศัลยศาสตร์, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประเทศไทย
2539ปริญญาทางการแพทย์, แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประเทศไทย

พญ. พุดตาน วงศ์ตรีรัตนชัย

ชำนาญพิเศษ :

  • ศัลยศาสตร์ตกแต่ง
  • ศัลยศาสตร์

เฉพาะทาง : -

ภาษา : English, Thai

การศึกษา

2550ศัลยศาสตร์ตกแต่ง, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประเทศไทย
2548ศัลยศาสตร์, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประเทศไทย
2543ปริญญาทางการแพทย์, แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประเทศไทย