ระบบค้นหาแพทย์

ค้นหาโดยชื่อแพทย์, ความเชี่ยวชาญ หรือคลีนิค และ ศูนย์รักษาโรค - หากท่านไม่แน่ใจ ท่านสามารถทำการนัดหมายแบบไม่ระบุแพทย์ ได้

ความเชี่ยวชาญ : ทั้งหมด คลินิก : คลินิกศัลยกรรม
ค้นพบแพทย์ 34 ท่าน
นพ. สุทธิกร ตัณฑ์ไพโรจน์

ชำนาญพิเศษ :

 • ประสาทศัลยศาสตร์

เฉพาะทาง : -

ภาษา : English, Thai

การศึกษา

2546กุมารเวชศาสตร์ประสาทศัลยศาสตร์, โรงพยาบาลเด็กรอยัล เมลเบิร์น ประเทศออสเตรเลีย ประเทศออสเตรเลีย
2540ประสาทศัลยศาสตร์, โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช ประเทศไทย
2536ปริญญาทางการแพทย์, แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประเทศไทย

นพ. เรืองศักดิ์ ธนะจินดาวงษ์

ชำนาญพิเศษ :

 • ศัลยศาสตร์

เฉพาะทาง : -

ภาษา : English, Thai

การศึกษา

2540ศัลยศาสตร์, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประเทศไทย
2536ปริญญาทางการแพทย์, แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประเทศไทย

พญ. อริศฎา พิชญเดชากุล

ชำนาญพิเศษ :

 • ศัลยศาสตร์

เฉพาะทาง : -

ภาษา : English, Thai, French

การศึกษา

2549ศัลยศาสตร์, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประเทศไทย
2542ปริญญาทางการแพทย์, แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประเทศไทย

นพ. ชญตว์ ชาญมานนท์

ชำนาญพิเศษ :

 • ประสาทศัลยศาสตร์

เฉพาะทาง : -

ภาษา : English, Thai

การศึกษา

2554ประสาทศัลยศาสตร์, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประเทศไทย
2546ปริญญาทางการแพทย์, แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประเทศไทย

นพ. วรวิทย์ ขัตติพัฒนาพงษ์

ชำนาญพิเศษ :

 • ศัลยศาสตร์

เฉพาะทาง : -

ภาษา : English, Thai

การศึกษา

2552ศัลยศาสตร์, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประเทศไทย
2547ปริญญาทางการแพทย์, แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประเทศไทย

นพ. วิทวัส รวิโยทัย

ชำนาญพิเศษ :

 • ศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา

เฉพาะทาง : -

ภาษา : English, Thai

การศึกษา

2559ศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประเทศไทย
2551ปริญญาทางการแพทย์, แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประเทศไทย

นพ. พุทธิพร เธียรประสิทธิ์

ชำนาญพิเศษ :

 • ประสาทศัลยศาสตร์

เฉพาะทาง : -

ภาษา : English, Thai

การศึกษา

2525Art and Scince of Surgery, ราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศสหรัฐอเมริกา ประเทศสหรัฐอเมริกา
2511ปริญญาทางการแพทย์, แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประเทศไทย

ผศ. นพ. ห้องสิน ตระกูลทิวากร

ชำนาญพิเศษ :

 • ศัลยศาสตร์

เฉพาะทาง : -

ภาษา : English, Thai

การศึกษา

2524ศัลยศาสตร์, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประเทศไทย
2520ปริญญาทางการแพทย์, แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), มหาวิทยาลัยมหิดล ประเทศไทย

นพ. สมบูรณ์ ชัยศรีสวัสดิ์สุข

ชำนาญพิเศษ :

 • ศัลยศาสตร์
 • ศัลยศาสตร์ตกแต่ง
 • เวชศาสตร์ครอบครัว

เฉพาะทาง : -

ภาษา : English, Thai, Chinese

การศึกษา

2547ศัลยศาสตร์ตกแต่ง, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประเทศไทย
2528ศัลยแพทย์ตกแต่ง, The Showa University School of Medicine ประเทศญี่ปุ่น
2522ปริญญาทางการแพทย์, แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประเทศไทย

นพ. เจษฎา สิงห์เวชสกุล

ชำนาญพิเศษ :

 • กุมารศัลยศาสตร์
 • ศัลยศาสตร์

เฉพาะทาง : -

ภาษา : English, Thai

การศึกษา

2537กุมารศัลยศาสตร์, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประเทศไทย
2535ศัลยศาสตร์, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประเทศไทย
2531ปริญญาทางการแพทย์, แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประเทศไทย