ระบบค้นหาแพทย์

ค้นหาโดยชื่อแพทย์, ความเชี่ยวชาญ หรือคลีนิค และ ศูนย์รักษาโรค - หากท่านไม่แน่ใจ ท่านสามารถทำการนัดหมายแบบไม่ระบุแพทย์ ได้

ความเชี่ยวชาญ : ทั้งหมด คลินิก : คลินิกศัลยกรรม
ค้นพบแพทย์ 38 ท่าน
นพ. นันทวัฒน์ เลิศกิตติพัฒน์

Specialty : ประสาทศัลยศาสตร์

Sub Specialty : -

Languages : English, Thai

Educations

 • การศึกษาอื่นๆ ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก (ศัลยศาสตร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ปริญญาทางการแพทย์ แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Resident

 • Neurological Surgery : Chulalongkorn University 1900

นพ. สุทธิกร ตัณฑ์ไพโรจน์

Specialty : ประสาทศัลยศาสตร์

Sub Specialty : -

Languages : English, Thai

Education

 • ปริญญาทางการแพทย์ แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Resident

 • Neurological Surgery : Bhumibol Adulyadej Hospital

Fellowship

 • Pediatric Neurosurgery : Royal Children's hospital Melbourne Australia

นพ. เรืองศักดิ์ ธนะจินดาวงษ์

Specialty : ศัลยศาสตร์

Sub Specialty : -

Languages : English, Thai

Education

 • ปริญญาทางการแพทย์ แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Resident

 • Surgery : Chiang Mai University 1900

พญ. อริศฎา พิชญเดชากุล

Specialty : ศัลยศาสตร์

Sub Specialty : -

Languages : English, Thai, French

Education

 • ปริญญาทางการแพทย์ แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Resident

 • Surgery : Chiang Mai University

นพ. ชญตว์ ชาญมานนท์

Specialty : ประสาทศัลยศาสตร์

Sub Specialty : -

Languages : English, Thai

Education

 • ปริญญาทางการแพทย์ แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Resident

 • Neurological Surgery : Chiang Mai University

นพ. วิทวัส รวิโยทัย

Specialty : ศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา

Sub Specialty : -

Languages : English, Thai

Education

 • ปริญญาทางการแพทย์

Resident

 • Urology : Chiang Mai University

นพ. พุทธิพร เธียรประสิทธิ์

Specialty : ประสาทศัลยศาสตร์

Sub Specialty : -

Languages : English, Thai

Educations

 • ปริญญาเอก
 • ปริญญาทางการแพทย์ แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Resident

 • Neurological Surgery : University of Minnesota

ผศ. นพ. ห้องสิน ตระกูลทิวากร

Specialty : ศัลยศาสตร์

Sub Specialty : อนุสาขาศัลยศาสตร์มะเร็งวิทยา

Languages : English, Thai

Education

 • ปริญญาทางการแพทย์ แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.) มหาวิทยาลัยมหิดล

Resident

 • Surgery : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 1900

นพ. สมบูรณ์ ชัยศรีสวัสดิ์สุข

Specialties : ศัลยศาสตร์ตกแต่ง, ศัลยศาสตร์

Sub Specialty : -

Languages : English, Thai, Chinese

Education

 • ปริญญาทางการแพทย์ แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Fellowship

 • Plastic and Reconstructive Surgery : The Showa University School of Medicine 1900

นพ. เจษฎา สิงห์เวชสกุล

Specialties : กุมารศัลยศาสตร์, ศัลยศาสตร์

Sub Specialty : -

Languages : English, Thai

Education

 • ปริญญาทางการแพทย์ แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Residents

 • Surgery : Chiang Mai University 1900
 • Pediatric Surgery : Chiang Mai University 1900
 • Family Medicine : 1900