ระบบค้นหาแพทย์

ค้นหาโดยชื่อแพทย์, ความเชี่ยวชาญ หรือคลีนิค และ ศูนย์รักษาโรค - หากท่านไม่แน่ใจ ท่านสามารถทำการนัดหมายแบบไม่ระบุแพทย์ ได้

ความเชี่ยวชาญ : ทั้งหมด คลินิก : คลินิกหู คอ จมูก
ค้นพบแพทย์ 7 ท่าน
นพ. อำนาจ ชวาลวุฒิ

Specialty : โสต ศอ นาสิกวิทยา

Sub Specialty : -

Languages : English, Thai

Education

 • ปริญญาทางการแพทย์ แพทยศาสตรบัณฑิต(พ.บ.) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Resident

 • Otolaryngology : Chiang Mai University

พญ. สุปราณี ฟูอนันต์

Specialties : เวชศาสตร์ครอบครัว, โสต ศอ นาสิกวิทยา

Sub Specialty : -

Languages : English, Thai

Educations

 • การศึกษาอื่นๆ ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก วิชาเอกโสต นาสิก ลาริงซ์วิทยา มหาวิทยาลัยมหิดล
 • ปริญญาทางการแพทย์ แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ. ) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Resident

 • Otorhinolaryngology : Chiang Mai University 1982

Fellowship

 • Rhinology : Nippon Medical School 1900

นพ. ฉัตรชัย คูณรังษีสมบูรณ์

Specialty : โสต ศอ นาสิกวิทยา

Sub Specialty : -

Languages : Thai, English

Education
-

ดร. วรางคณา อาภรณ์ชยานนท์

Specialty : โสต ศอ นาสิกวิทยา

Sub Specialty : -

Languages : English, Thai

Education

 • ปริญญาทางการแพทย์ แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Resident

 • Otolaryngology : Chiangmai University

พญ. วรยา ขัตติพัฒนาพงษ์

Specialty : โสต ศอ นาสิกวิทยา

Sub Specialty : อนุสาขาศัลยศาสตร์ตกแต่งและเสริมสร้างใบหน้า

Languages : English, Thai

Education

 • ปริญญาทางการแพทย์ แพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Resident

 • Otolaryngology : Faculty of Medicine, Chiang Mai University 1900

Fellowship

 • Facial Plastic and Reconstructive Surgery : Faculty of Medicine, Chulalongkorn University 1900

นพ. ไชยวัฒน์ ส่งเสริมปัญญากุล

Specialty : โสต ศอ นาสิกวิทยา

Sub Specialty : -

Languages : English, Thai

Education
-

พญ. ฉัตรมณี ศิริวิทยากร

Specialty : โสต ศอ นาสิกวิทยา

Sub Specialty : -

Languages : English, Thai

Education

 • ปริญญาทางการแพทย์ แพทยศาสตรบัณฑิต(พ.บ.) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Resident

 • Otolaryngology : Chiang Mai University 1900