ระบบค้นหาแพทย์

ค้นหาโดยชื่อแพทย์, ความเชี่ยวชาญ หรือคลีนิค และ ศูนย์รักษาโรค - หากท่านไม่แน่ใจ ท่านสามารถทำการนัดหมายแบบไม่ระบุแพทย์ ได้

ค้นพบแพทย์ 3 ท่าน
ศ.เกียรติคุณ พญ. สุมิตรา ทองประเสริฐ

ชำนาญพิเศษ :

  • อายุรศาสตร์

เฉพาะทาง :

  • อายุรศาสตร์มะเร็งวิทยา

ภาษา : English, Thai

การศึกษา

2540อายุรศาสตร์มะเร็งวิทยา, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประเทศไทย
2526โลหิตวิทยา, ศูนย์มะเร็ง Memorial Sloan-Kettering นครนิวยอร์ก ประเทศสหรัฐอเมริกา
2522อายุรศาสตร์, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประเทศไทย
2518ปริญญาทางการแพทย์, แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประเทศไทย

นพ. วิทวัส อริยวุฒยากร

ชำนาญพิเศษ :

  • อายุรศาสตร์มะเร็งวิทยา

เฉพาะทาง : -

ภาษา : English, Thai

การศึกษา

2552อายุรศาสตร์มะเร็งวิทยา, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประเทศไทย
2547ปริญญาทางการแพทย์, แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประเทศไทย

นพ. เอกสิทธิ ธราวิจิตรกุล

ชำนาญพิเศษ :

  • รังสีรักษาและมะเร็งวิทยา

เฉพาะทาง : -

ภาษา : English, Thai

การศึกษา

2547รังสีรักษาและมะเร็งวิทยา, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประเทศไทย
2543ปริญญาทางการแพทย์, แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประเทศไทย