ระบบค้นหาแพทย์

ค้นหาโดยชื่อแพทย์, ความเชี่ยวชาญ หรือคลีนิค และ ศูนย์รักษาโรค - หากท่านไม่แน่ใจ ท่านสามารถทำการนัดหมายแบบไม่ระบุแพทย์ ได้

ความเชี่ยวชาญ : ทั้งหมด คลินิก : ศูนย์อุบัติเหตุและฉุกเฉิน
ค้นพบแพทย์ 19 ท่าน
พญ. ศรีสกุล ทิพย์กมล

Specialty : เวชศาสตร์ฉุกเฉิน

Sub Specialty : -

Languages : English, Thai

Education

 • ปริญญาทางการแพทย์ แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Resident

 • Emergency Medicine : Chiang Mai University

พญ. ปัณฑิตา นิธิวิบูลย์

Specialty : เวชศาสตร์ฉุกเฉิน

Sub Specialty : -

Languages : English, Thai

Education

 • ปริญญาทางการแพทย์ แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Resident

 • Emergency Medicine : Chiang Mai University

พญ. กฤษณรฐ พันธ์กุล

Specialty : เวชศาสตร์ฉุกเฉิน

Sub Specialty : -

Languages : English, Thai

Education

 • ปริญญาทางการแพทย์ แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Resident

 • Emergency Medicine : Chiang Mai University

พญ. วณิชยา เจริญสุข

Specialty : เวชศาสตร์ฉุกเฉิน

Sub Specialty : -

Languages : English, Thai

Education

 • ปริญญาทางการแพทย์ แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Resident

 • Emergency Medicine : Ramathibodi Hospital, Mahidol University 1900

ผศ. นพ. นเรนทร์ โชติรสนิรมิต

Specialties : เวชศาสตร์ฉุกเฉิน, ศัลยศาสตร์

Sub Specialty : -

Languages : English, Thai

Education

 • ปริญญาทางการแพทย์ แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Residents

 • Surgery : Chiang Mai University 1900
 • Emergency Medicine : Chiang Mai University 1900

Fellowship

 • Trauma Surgery : Chiang Mai University 1900

นพ. สกล เฮดดิการ์ด

Specialty : เวชศาสตร์ฉุกเฉิน

Sub Specialty : -

Languages : English, Thai

Education

 • ปริญญาทางการแพทย์ แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ. ) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Resident

 • Emergency Medicine : Chiang Mai University

นพ. บวร วิทยชำนาญกุล

Specialty : เวชศาสตร์ฉุกเฉิน

Sub Specialty : -

Languages : English, Thai

Education

 • ปริญญาทางการแพทย์ แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Resident

 • Emergency Medicine : Chiang Mai University 1900

นพ. บุญฤทธิ์ คำทิพย์

Specialty : เวชศาสตร์ฉุกเฉิน

Sub Specialty : -

Languages : English, Thai

Education

 • ปริญญาทางการแพทย์ แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Resident

 • Emergency Medicine : Chiang Mai University 1900

นพ. ปริญญา เทียนวิบูลย์

Specialty : เวชศาสตร์ฉุกเฉิน

Sub Specialty : -

Languages : English, Thai

Education

 • ปริญญาทางการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Resident

 • Emergency Medicine : Chiang Mai University 1900

พญ. กรองกาญจน์ สุธรรม

Specialty : เวชศาสตร์ฉุกเฉิน

Sub Specialty : -

Languages : English, Thai

Education

 • ปริญญาทางการแพทย์ แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Resident

 • Emergency Medicine : Chiang Mai University 1900