ความประทับใจของผู้ป่วย

หนึ่งในหัวใจสำคัญของการรักษาที่โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่ คือ การรักษาแบบองค์รวม โดยอาศัยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ สหสาขาวิชาชีพ

อ่านต่อ

ประสบความสำเร็จในการรักษาอาการ Atrial Fibrillation

โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่ ประสบความสำเร็จในการรักษาอาการ Atrial Fibrillation ปัจจุบันภาวะหัวใจ...

อ่านต่อ

การช่วยเหลือผู้ป่วย ภาวะกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน

โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่ ประสบความสำเร็จในการช่วยเหลือผู้ป่วย ภาวะกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉีย...

อ่านต่อ

ประสบความสำเร็จผ่าตัดผู้ป่วยเนื้องอกในสมอง พักฟื้น 3 วัน กลับบ้านได้

โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่ ประสบความสำเร็จผ่าตัดผู้ป่วยเนื้องอกในสมอง พักฟื้น 3 วัน กลับบ้านได้...

อ่านต่อ

การตรวจสุขภาพ . . เพื่อสุขภาพที่ดียิ่งกว่าสำหรับทุกวัย

การตรวจสุขภาพ . . เพื่อสุขภาพที่ดียิ่งกว่าสำหรับทุกวัย

อ่านต่อ