ประสบความสำเร็จผ่าตัดผู้ป่วยเนื้องอกในสมอง พักฟื้น 3 วัน กลับบ้านได้

โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่ ประสบความสำเร็จผ่าตัดผู้ป่วยเนื้องอกในสมองพักฟื้น 3 วัน กลับบ้านได้การผ่าตัดเนื้องอกในสมอง ปัจจุบันคงไม่ใช่เรื่องยากเหมือนสมัยก่อนที่เสี่ยงต่อการเป็นโรคแทรกซ้อน ฟื้นตัวช้า หนำซ้ำยังต้องมีการทำกายภาพบำบัดอีกด้วย ซึ่งคงเป็นภาพจำสำหรับหลายท่าน หากแต่ในปัจจุบันเครื่องไม้เครื่องมือเทคโนโลยีต่างๆ เข้ามามีส่วนช่วยอย่างมาก ทำให้การผ่าตัดที่ยุ่งยากนั้นง่ายขึ้น, ปลอดภัยขึ้น  อีกทั้งเพื่อให้ผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษามีความมั่นใจในการผ่าตัดสมองอีกด้วย