ความประทับใจของผู้ป่วย

ภาวะหลอดเลือดในสมองแตก…ภัยเงียบที่ไม่ทันตั้งตัว แต่รักษาได้ด้วยสติและความตั้งใจ

การที่คุณวีระชัยได้รับการผ่าตัดที่รวดเร็วและประสบผลสำเร็จ สามารถกลับมาพูดคุย สื่อสารได้ สามารถเดินและช่วยเหลือตัวเองได้อีกครั้ง ถือเป็นความภาคภูมิใจของทีมแพทย์ พยาบาล และทีมสหสาขาวิชาชีพต่าง ๆ ที่ให้การรักษาและดูแล รวมทั้งเป็นความภาคภูมิใจของโรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่

อ่านต่อ

การช่วยเหลือผู้ป่วย ภาวะกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน

โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่ ประสบความสำเร็จในการช่วยเหลือผู้ป่วย ภาวะกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉีย...

อ่านต่อ

ประสบความสำเร็จในการรักษาอาการ Atrial Fibrillation

โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่ ประสบความสำเร็จในการรักษาอาการ Atrial Fibrillation ปัจจุบันภาวะหัวใจ...

อ่านต่อ

หนึ่งในหัวใจสำคัญของการรักษาที่โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่ โดยอาศัยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

หนึ่งในหัวใจสำคัญของการรักษาที่โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่ คือ การรักษาแบบองค์รวม โดยอาศัยทีมแพท...

อ่านต่อ

ประสบความสำเร็จผ่าตัดผู้ป่วยเนื้องอกในสมอง พักฟื้น 3 วัน กลับบ้านได้

โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่ ประสบความสำเร็จผ่าตัดผู้ป่วยเนื้องอกในสมอง พักฟื้น 3 วัน กลับบ้านได้...

อ่านต่อ