โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่ โรงพยาบาลภายใต้มาตรฐาน Joint Commission International (JCI) ขอปรับเปลี่ยนรูปแบบการให้บริการในบางคลินิก เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ดังนี้  • คลินิกทันตกรรม งดให้บริการชั่วคราว ตั้งแต่วันนี้ จนถึง 30 เมษายน พ


  • คลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมผิวหนัง โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่ ขอแจ้งประชาสัมพันธ์การให้บริการรักษาโรคผิวหนังตามปกติ ณ อาคารบางกอกพลาซา ชั้น 2 โดยยังคงงดให้บริการด้านเสริมความงาม เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของภาครัฐ


  • แผนกผู้ป่วยนอก - สำหรับคลินิกอายุรกรรม คลินิกกุมารเวชกรรม คลินิกจักษุและคลินิกสูตินรีเวช ย้ายมาให้บริการที่ชั้น ในช่วงเวลา 17.00-20.00 น.โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้