โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่ได้จัดอบรม Basic Life Support ให้แก่กลุ่มกู้ภัยและมูลนิธิต่างๆในจังหวัดเชียงใหม่

โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่ :Monday, November 21, 2016

   เมื่อวันพุธที่ 16 พฤศจิกายนที่ผ่านมา ทางโรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่ได้จัดอบรม Basic Life Support ให้แก่กลุ่มกู้ภัยและมูลนิธิต่างๆในจังหวัดเชียงใหม่ทั้งหมด 14 หน่วยงาน  เนื่องจากโรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่เล็งเห็นความสำคัญของการช่วยชีวิตผู้ป่วยในสถาการณ์ฉุกเฉิน จึงได้จัดบรรยายทบทวนการให้ความรู้เรื่องการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานพร้อมการฝึกปฎิบัติ เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับช่วงเทศกาลส่งท้ายปีที่จะมาถึง

 

ภาพกิจกรรม

 

ข่าวล่าสุด