กิจกรรมอบรมครรภ์คุณภาพ “สายใยรักสู่ลูกน้อย”

โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่ :Friday, November 25, 2016

   บรรยากาศจากโครงการอบรมครรภ์คุณภาพ สายใยรักสู่ลูกน้อย เมื่อวันเสาร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2559 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมชั้น 4 โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่ สำหรับคุณแม่ที่อายุครรภ์ 14-24 สัปดาห์ ภายในงานรับฟังการบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อ สรีระวิทยาของสตรีตั้งครรภ์และการคลอดจาก นพ. สมงพษ์ ตรึงธวัชชัย สูตินรีแพทย์ ตลอดจนความรู้จากทีมสหสาขาวิชาชีพ อาทิ การดูแลสุขภาพฟันในขณะตั้งครรภ์ โดยทีมทันตแพทย์, การทานยาและอาหารเสริมในขณะตั้งครรภ์ โดยเภสัชกรโภชนาการสำหรับสตรีตั้งครรภ์ โดยนักโภชนาการ และคำแนะนำในการออกกำลังกายในระยะตั้งครรภ์ไตรมาสแรก โดยทีมนักกายภาพบำบัด พร้อมการฝึกปฎิบัติจริงสำหรับคุณแม่ตั้งครรภ์

   สำหรับคุณแม่ตั้งครรภ์ท่านใดที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมให้ความรู้ดังกล่าว สามารถสอบถามรายละเอียดและข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่แผนกสูตินรีเวช โทร 052-089-765

 

ภาพกิจกรรม

ข่าวล่าสุด