การอบรม IC NETWORK 2016 : การป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ ประจำปี 2559 ของโรงพยาบาลในเครือกรุงเทพดุสิตเวชการ (BDMS)

โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่ :Friday, November 18, 2016

   พลตรี นายแพทย์นิวัฒน์ บุญยืน รองประธานคณะผู้บริหารกลุ่ม และผู้อำนวยการโรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดงานการอบรม "IC Network 2016 : การป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ ประจำปี 2559" โดยมีตัวแทนจากโรงพยาบาลในเครือกรุงเทพดุสิตเวชการ (Bangkok Dusit Medical Service : BDMS) เข้าร่วมประชุม เมื่อวันที่ 9-11 พฤศจิกายน 2559 ที่ผ่านมา ณ ฮอไรซั่นวิลเลจ จังหวัดเชียงใหม่

 

ภาพกิจกรรม

ข่าวล่าสุด