มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการให้ . . .กับโรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่

โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่ :Wednesday, December 14, 2016

   ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 10 จังหวัดเชียงใหม่ สภากาชาติที่ 10 จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับโรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่ ขอเชิญผู้สนใจทุกท่าน ร่วม"บริจาคโลหิต"
ในวันอังคารที่ 27 ธันวาคม 2559 ตั้งแต่เวลา 09.00 - 15.00  ห้องประชุมชั้น โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่ สอบถามเพิ่มเติมโทร 052-089-737

ข่าวล่าสุด