คลินิกสูตินรีเวช

ผู้หญิงส่วนใหญ่อยากมีสุขภาพดีเป็นอันดับแรก การรู้จักดูแลสุขภาพร่างกายให้ถูกวิธี ถูกต้อง รู้เท่าทันโรคภัยไข้เจ็บ รวมไปถึงการทำความเข้าใจในการป้องกันก่อนเกิดโรค จึงเป็นเรื่องที่ผู้หญิงควรได้รับคำแนะนำตั้งแต่วัยแรกคลอดตลอดจนวัยสูงอายุ โรคบางชนิดหากมีการป้องกันก็จะลดโอกาสเกิดขึ้น และบางชนิดเมื่อรู้เท่าทันก็สามารถรักษาให้หายได้ คลินิกสูตินรีเวช โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่ เข้าใจและตระหนักถึงความต้องการของผู้หญิง จึงพร้อมให้การบริการดูแลสุภาพสตรีทุกวัย ดูแลคุณด้วยทีมแพทย์สหสาขาครบทุกศาสตร์ ตั้งแต่เรื่องแม่และเด็ก สูติ-นรีเวช และผู้มีบุตรยาก การตรวจสุขภาพประจำปี ไปจนถึงการวินิจฉัยโรค ป้องกันและรักษาโรคของสตรี การฝากครรภ์ การคลอดและการแนะนำการเลี้ยงบุตรด้วยนมแม่ โดยสูติ-นรีแพทย์ผู้มีประสบการณ์เฉพาะทางในสาขาต่างๆ และพยาบาลวิชาชีพที่ให้คำปรึกษา

คลินิกสูตินรีเวชได้นำ เทคโนโลยีการผ่าตัดส่องกล้อง ซึ่งช่วยเพิ่มความแม่นยำให้แพทย์เห็นรายละเอียดเชิงลึกได้ ช่วยให้การผ่าตัดมีความปลอดภัย ลดการบาดเจ็บ ที่สำคัญช่วยให้คนไข้สามารถฟื้นตัวได้เร็ว

1. ขอบเขตการให้บริการสุภาพสตรีทุกช่วงวัย (ตรวจ รักษา ดูแล)

 • ตรวจสุขภาพสตรีพื้นฐาน วินิจฉัยอย่างครบวงจร
 • แนะนำและตรวจเตรียมตัวก่อนแต่งงาน
 • ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกแบบ Thin Prep ตรวจหา HPV Virus กลุ่มเสี่ยง และฉีดวัคซีน HPVกลุ่มเสี่ยงในมะเร็งปากมดลูก
 • ตรวจความผิดปกติของอวัยวะภายในสตรีด้วยเครื่องอัลตราซาวด์ที่ให้ภาพคมชัด
 • ตรวจมะเร็งเต้านมด้วยเครื่อง Mammogram และ Ultrasound Breast
 • ตรวจหาความหนาแน่นของมวลกระดูก

2. รักษาทุกโรคของสตรี

 • ภาวะผิดปกติของการมีประจำเดือน ปวดประจำเดือน ปวดท้องน้อย ตกขาว ฯลฯ
 • โรคมะเร็งในสตรีทุกชนิด เช่น มะเร็งปากมดลูก มะเร็งรังไข่ ฯลฯ
 • รักษาผู้มีปัญหานรีเวช ด้วยการผ่าตัดเปิดผนังท้องและผ่าตัดผ่านกล้อง
 • ดูแลสตรีวัยหมดประจำเดือน(วัยทอง) เตรียมตัวก่อนหมดประจำเดือน ระยะหมดประจำเดือนและระยะหลังหมดประจำเดือน
 • ให้การดูแลป้องกันภาวะกระดูกพรุนในสตรีวัยหมดระดู
 • ปรึกษาและรักษาอาการต่างๆ ที่มีการเปลี่ยนแปลงของฮอร์โมน และปัญหาอื่นๆ

3. ดูแลสตรีตั้งครรภ์

 • ก่อนตั้งครรภ์
  • แนะนำและตรวจเตรียมตัวก่อนมีบุตร
  • แนะนำและรักษาภาวะมีบุตรยาก
 • ช่วงตั้งครรภ์
  • ตรวจหาโรคและความผิดปกติของมารดาและทารกในครรภ์
  • วินิจฉัยความผิดปกติของโครโมโซมหรือธาลัสซีเมีย โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์ มารดาและทารกในครรภ์
  • ตรวจคัดกรองความเสี่ยงภาวะดาวน์ซินโดรม
  • ปรึกษาทางเลือกในการคลอด (คลอดปกติ ผ่าตัดคลอด รวมถึงการทำหมันและผ่าไส้ติ่ง)
 • คลอดบุตร
  • คลอดบุตรได้มาตรฐานด้วยอุปกรณ์และเทคโนโลยีที่ทันสมัย
  • ดูแลภาวะครรภ์เสี่ยงสูง
  • เตรียมตัวให้นมบุตรและปรึกษาปัญหาการให้นมบุตร

4. การแพทย์ทางเลือก กับ การผ่าตัดทางนรีเวช

โรคเฉพาะสตรีหลายโรคที่ผู้ป่วยมีโอกาสเลือกที่จะรักษานั้นควรขึ้นอยู่กับข้อบ่งชี้และข้อจำกัดของการผ่าตัดแต่ละวิธี รวมถึงดุลยพินิจและประสบการณ์ของแพทย์

ปรึกษาปัญหาสุขภาพสตรีทุกช่วงวัยที่ คลินิกสูตินรีเวช โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่ สอบถามรายละเอียด โทร. 052-089-769 หรือ 1719 (โทรภายในประเทศเท่านั้น) 

ติดต่อสถานที่ : ชั้น 2 โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่

   เวลาทำการ : จันทร์ 08.00- 20.00 น.

           อังคาร – เสาร์ 08.00-16.00 น.

                 อาทิตย์ 08.00 – 12.00 น.

คลินิกสูตินรีเวช โทร : 052-089-769 หรือ โทร : 1719 

อีเมล์: info@bangkokhospital-chiangmai.com

05-208-9888
or 1719