คลินิกศัลยกรรมทั่วไป Surgery Clinic

คลินิกศัลยกรรมให้บริการรักษาโรคที่ต้องผ่าตัดและโรคที่ไม่ต้องผ่าตัด มุ่งเน้นที่การป้องกัน รักษาและการฟื้นฟูภายใต้การดูแลแบบสหสาขาวิชาชีพ ได้แก่ แพทย์ศัลยกรรม วิสัญญีแพทย์ พยาบาลและแพทย์สาขาอื่นที่ร่วมดูแล เช่น อายุรแพทย์ โดยให้การดูแลแบบเฉพาะทางศัลยกรรม

นอกจากนี้ยังมีการดูแลรักษาโรคอื่นๆ ที่พบได้บ่อยดังนี้

  • ปวดท้องเฉียบพลัน เช่น ไส้ติ่ง ลำไส้อุดตัน
  • แผลประเภทต่างๆ
  • ไส้เลื่อน
  • เส้นเลือดขอด
  • นิ่วถุงน้ำดี
  • ก้อนผิดปกติตามส่วนต่างๆ ของร่างกาย

บริการผ่าตัดโดยศัลยแพทย์ซึ่งมุ่งเน้นความปลอดภัย และให้ผู้ป่วยเกิดความเจ็บปวดน้อยที่สุด ซึ่งมีการผ่าตัดหลายวิธี ได้แก่

  • ศัลยกรรมทรวงอก
  • ศัลยกรรมลำไส้ใหญ่ และทวารหนัก
    o การอักเสบ ฝี ของอวัยวะต่างๆ ในช่องท้อง
    o เนื้องอก ซีสต์ ของอวัยวะต่างๆ ในช่องท้อง
    o มะเร็ง ของอวัยวะต่างๆ ในช่องท้อง
    o นิ่วในถุงน้ำดี ท่อน้ำดี
    o ริดสีดวงทวารหนัก
    o ฝีข้างรูทวารหนัก
    o ฝีคัณฑสูตร
  • ศัลยกรรมตกแต่ง
  • ศัลยกรรมเต้านม
    o เต้านมอักเสบ
    o ฝีที่เต้านม
    o เนื้องอก ซีสต์ทีเต้านม
    o มะเร็งเต้านม
  • ศัลยกรรมเปลี่ยนตับ
  • ศัลยกรรมระบบประสาท
  • ศัลยกรรมตับ และทางเดินน้ำดี
  • ศัลยกรรมหลอดอาหาร
  • นิติเวชศาสตร์
  • ศัลยกรรมส่องกล้อง
  • ศัลยกรรม หู คอ จมูก ศีรษะ และลำคอ
  • ศัลยกรรมทางผิวหนัง
    o ฝีใต้ผิวหนัง การอักเสบของเนื้อเยื่อจากบาดแผล
    o เนื้องอก ซีสต์ ใต้ผิวหนัง
  • โรคทางต่อมไทรอยด์
    o คอพอกเป็นพิษและไม่เป็นพิษ
    o เนื้องอก ซีสต์
    o มะเร็งต่อมไทรอยด์
  • โรคไส้เลี่อน
    o ไส้เลื่อนที่ขาหนีบ
    o ไส้เลื่อนที่แผลผ่าตัด
    o ไส้เลื่อนที่สะดือ

Location:

ชั้น 1 โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่

Opening Hours:

  • Monday:        08:00 – 17:00
  • Tuesday:       08:30 – 16:30
  • Wednesday:   08:00 – 17:00
  • Thursday:      08:30 – 16:30
  • Friday:          08:00 – 16:30
  • Saturday:       08:00 – 12:00
  • Sunday:         08:30 – 12:00

List of contact details:

Tel: 052-089-823
Fax: 052-089-800
Email: info@bangkokhospital-chiangmai.com

05-208-9888
or 1719