คลินิกเวชศาสตร์ชะลอวัย

"อะไร? คือเวชศาสตร์ชะลอวัย (Anti-Aging Medicine)"ศาสตร์แห่งการชะลอวัย นับเป็นการแพทย์สมัยใหม่ ที่มุ่งเน้นการป้องกันและชะลอความเสื่อม รวมถึงโรคที่เกี่ยวข้องกับความเสื่อมของร่างกาย โดยพื้นฐานนั้นเริ่มตั้งแต่การรับประทานอาหาร การออกกำลังกายและการดำเนินชีวิตที่ถูกต้อง ร่วมกับการใช้เทคโนโลยีที่ก้าวหน้าทันสมัยในการตรวจสภาวะของร่างกายโดยละเอียด อาทิ การตรวจหาสารต้านอนุมูลอิสระ (Antioxidant) และการตรวจหาระดับฮอร์โมนในร่างกายเพื่อการรักษาและแก้ปัญหาเฉพาะบุคคลอย่างตรงจุด“ความลับเฉพาะบุคคล เพื่อสุขภาพที่ดีกว่าของทุกวัย”

เมื่อคนเราอายุมากขึ้น กลไกในร่างกายจะนำพาไปสู่ความเสื่อมและถดถอยทางธรรมชาติ ทำให้ร่างกายมีสมรรถภาพในด้านต่างๆ เปลี่ยนแปลงไป กลไกเหล่านี้สามารถป้องกันและชะลอได้ด้วยการเอาใจใส่ในรายละเอียดต่างๆ ในชีวิตประจำวันทั้งการรับประทานอาหารและพฤติกรรมการใช้ชีวิตศูนย์แห่งศาสตร์ทางการแพทย์ที่คิดค้นล่าสุด เพื่อช่วยในการดูแลสุขภาพจากภายใน ป้องกันและลดการเกิดโรคภัยต่างๆ ที่จะมาพร้อมกับความเสื่อมและวัยที่มากขึ้น ขอมอบบริการการดูแลสุขภาพเฉพาะบุคคลระดับเวิลด์คลาส ภายใต้คุณภาพมาตรฐานสากล สำหรับท่านและคนที่ท่านรักสัมผัสมิติใหม่ในการดูแลสุขภาพโดยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านเวชศาสตร์ชะลอวัย พร้อมเสมอที่จะให้คำแนะนำ รวมถึงรวมถึงการรักษาและติดตามผลอย่างใกล้ชิด โดยไม่ใช่มุ่งเน้นแค่การป้องกันเท่านั้น แต่ยังมีส่วนร่วมในการรักษากรณีที่เกิดโรคแล้ว เพื่อให้ผลการรักษาที่ดียิ่งขึ้น ประสบความสำเร็จมากขึ้น ที่สำคัญเพื่อช่วยให้ท่านดูแลสุขภาพอย่างถูกทิศทาง และเหมาะสมอย่างมีหลักการตามวิชาแพทย์"ทำไมต้องเลือก...ศูนย์เวชศาสตร์ชะลอวัย โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่”

เราสามารถตรวจหาปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้เกิดโรค และเข้าไปจัดการกับปัจจัยเสี่ยงนั้นๆ เพื่อลดแนวโน้มในการที่จะเกิดโรคร้าย  ซึ่งปัจจัยเสี่ยงเหล่านี้ อาจได้รับมาแต่กำเนิด ตั้งแต่ในวัยเด็ก จากสิ่งแวดล้อมหรือพฤติกรรมการดำรงชีวิต แล้วสะสมเรื่อยมาโดยไม่แสดงอาการ แต่พอรู้ตัวอีกทีก็เมื่อร่างกายแสดงอาการออกมาว่าเป็นโรคเราเสริมสร้างดุลยภาพทุกด้านด้วยบริการที่สอดคล้องกับวิถีการดำเนินชีวิตของคนไทยโดยเฉพาะ เน้นความทันสมัย และการบริการที่ครบวงจร โดยเริ่มตั้งแต่

  • ให้คำปรึกษา และแนะนำในรายละเอียดแบบเฉพาะบุคคล โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านเวชศาสตร์ชะลอวัย
  • ให้บริการต่างๆ โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางที่ดูแลเอาใจใส่อย่างเข้าใจ
  • ร่วมวางแผนการปรนนิบัติดูแลสุขภาพ พร้อมติดตามผลอย่างต่อเนื่อง

ดาวโหลด รายละเอียดโปรแกรมการตรวจ

สถานที่ : ชั้น 2 โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่

เวลาทำการ :
  จันทร์                   09.00 – 16.30 น.
  อังคาร                  09.00 – 16.30 น.
  พุธ                       09.00 – 16.00 น.
  พฤหัสบดี              09.00 – 16.00 น.
  ศุกร์                      09.00 – 16.30 น.
  เสาร์                     09.00 – 12.30 น.

คลินิกเวชศาสตร์ชะลอวัย โทร : 052-089-865 หรือโทร 1719

อีเมล์ : info@bangkpkhospital-chiangmai.com

05-208-9888
or 1719