คลินิกกุมารเวช

คลินิกกุมารเวช โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่ เชื่อมั่นในพื้นฐานของความรักและความเข้าใจในครอบครัว ด้วยคำแนะนำเพื่อการเลี้ยงดูเด็กอย่างถูกวิธีจากกุมารแพทย์ผู้มีประสบการณ์อย่างแท้จริง เป็นแรงผลักดันสำคัญให้เด็กมีพัฒนาการที่สมวัย เติบโตอย่างมั่นใจ และมีสุขภาพที่แข็งแรง ยั่งยืน ตลอดไป

คลินิกกุมารเวช โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่ นอกจากทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ พร้อมบริการอย่างอบอุ่น และอุปกรณ์การแพทย์ที่ครบครัน เรายังใส่ใจในสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัย สะอาด และส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็ก เพื่อให้เด็กๆ ได้สนุก และเรียนรู้ มีมุมของเล่น ทำให้เด็กมีความสุข เสริมสร้างพัฒนาการพร้อมกับการตรวจสุขภาพ โดยทีมเจ้าหน้าที่คอยดูแลเอาใจใส่อย่างใกล้ชิด

คลินิกกุมารเวช โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่ ให้การตรวจนิจฉัย ดูแล และรักษาพยาบาลเด็กแบบองค์รวม และครบวงจร โดยทีมกุมารแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ สามารถดูแลเด็กตั้งแต่เด็กแรกเกิดจนถึงวัยรุ่น ให้การตรวจวินิจฉัยผู้ป่วยเด็กทั้งที่เป็นโรคทั่วไป จนถึงอาการหนักที่ต้องได้รับการรักษาพยาบาล และดูแลอย่างใกล้ชิด ทีมแพทย์ที่คลินิกกุมารเวชให้บริการแบบครบวงจรประกอบด้วย

  • ทารกแรกเกิด
  • กุมารเวชศาสตร์โรคติดเชื้อ

นอกเหนือจากการดูแลเอาใจใส่ผู้ป่วยเด็ก ให้เด็กมีสุขภาพดีแล้วนั้น คลินิกกุมารเวช โรงพยาบาลกรุงเทพ ยังให้ความสำคัญในการช่วยเหลือ และดูแลผู้ป่วยเด็กในภาวะฉุกเฉินโดยการจัดทีมเคลื่อนย้ายผู้ป่วยเด็กตลอด 24 ชั่วโมง

สอบถามรายละเอียด โทร. 1719 

ติดต่อสถานที่ : ชั้น 2 โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่

เวลาทำการ : จันทร์ – อาทิตย์ 07.00-20.00 น.

คลินิกกุมารเวช โทร : 052-089-765 หรือ โทร : 1719

อีเมล์ : info@bangkokhospital-chiangmai.com

 

05-208-9888
or 1719