คลินิกมะเร็งวิทยา

คลินิกโรคมะเร็ง

คลินิกดูแลผู้ป่วยโรคมะเร็ง โดยอายุรแพทย์มะเร็งวิทยา ให้บริการด้านการรักษาด้วย ยาเคมีบำบัด ยากลุ่มเป้าหมายและยาฮอร์โมน

• ยาเคมีบำบัด คือ การรักษาด้วยยาหลายชนิดที่ออกฤทธิ์ ต้านหรือทำลายเซลล์มะเร็งทำให้เซลล์มะเร็งไม่สามารถแบ่งตัวต่อไปได้และตายในที่สุด ยาเคมีบำบัดมีหลายรูปแบบ ส่วนมากเป็นยาฉีดโดยการหยด ร่วมกับสารนำเข้าทางหลอดเลือดดำ ปัจจุบันมียาเคมีบำบัดในรูปแบบรับประทาน ซึ่งทำให้การบริหาร ยาสะดวกมากขึ้น ลดการพักรักษาตัวในโรงพยาบาลเพื่อให้ยาเคมีบำบัด

• ยากลุ่มเป้าหมาย คือยาที่ออกฤทธิ์ทำลายเซลล์มะเร็งแบบจำเพาะเจาะจง ซึ่งมีความแตกต่างจากยาเคมี บำบัดแบบมาตรฐาน

• ยาฮอร์โมน คือการรักษาโรคมะเร็งด้วยยาที่ทำให้มีการเปลี่ยนแปลงระดับฮอร์โมนในร่างกาย เนื่องจาก มะเร็งบางชนิดอาศัยฮอร์โมนในการเจริญเติบโต
การรักษาด้วยยาเหล่านี้สามารถนำมาใช้เพื่อ:
  - การรักษาเสริม เพื่อเพิ่มโอกาสหายขาดจากโรคมะเร็งให้สูงขึ้นกว่าการรักษาเฉพาะที่เพียงอย่าง เดี่ยว โดยการกำจัดและทำลายเซลล์มะเร็งที่ยังเล็ดลอดจากการผ่าตัดรักษาที่ไม่สามารถมองเห็น หรือตรวจพบได้จากเอ็กซ์เรย์
  - ป้องกันและลดโอกาสการแพร่กระจายของเซล์ลมะเร็ง
  - ชะลอการเจริญเติบโตของเซลล์มะเร็ง
  - กำจัดและทำลายเซลล์มะเร็งที่อาจมีการแพร่กระจายไปยังส่วนอื่น ๆ ของร่างกายแล้ว
  - บรรเทาอาการที่เกิดจากโรคมะเร็ง

คลินิกตรวจคัดกรองโรคมะเร็ง

ปัจจุบันโรคมะเร็งเป็นสาเหตุของการเสียชีวิตอันดับต้นๆของโลก ซึ่งโรค มะเร็งที่พบอุบัติการณ์สูงได้แก่ มะเร็งปอด, มะเร็งเต้านม มะเร็งลำไส้ใหญ่และทวารหนักตามลำดับ การตรวจค้นหาและคัดกรองมะเร็งอย่างเหมาะสม จะทำให้เพิ่มโอกาสในการค้นพบโรคมะเร็งในระยะต้น โดยที่ผู้ป่วยอาจจะไม่มีอาการแสดงของโรคมะเร็ง ส่งผลให้การรักษาโรคมะเร็งหายขาดได้มากขึ้น

การดูแลตัวเองให้ห่างไกลมะเร็ง;
  - การหยุดสูบบหรี่
  - การออกกำลงกายสม่ำเสมอ และควบคุมน้ำหนักให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน
  - การทานอาหารให้ครบหมู่ โดยเฉพาะผักและผลไม้ 
  - งดการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ 
  - การทาครีมกันแดดและใส่เสื้อผ้า/หมวก ป้องกันผิวหนังจากแสงแดด
  - การตรวจสุขภาพสม่ำเสมอ รวมถึงการตรวจคัดกรองมะเร็งอย่างเหมาะสม

สถานที่:

ชั้น 2 โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่

เวลาบริการ:

จันทร์: 09:00 – 16:00
อังคาร: 09:00 – 16:00
พุธ: 09:00 – 13:00
พฤหัสบดี: 09:00 – 20:00
ศุกร์: 08:00 – 15:00
เสาร์: 08:00 – 12:00

ติดต่อ:

โทร: (+66) 052-089-769
แฟกซ์: (+66) 052-089-800
อีเมล์: info@bangkokhospital-chiangmai.com

05-208-9888
or 1719