คลินิกเวชศาสตร์ฟื้นฟู

อาการป่วยจากโรคบางโรคทำให้เกิดความไม่สุขสบายในการดำเนินชีวิตความบกพร่องความพิการทางร่างกายและยังส่งผลให้มีปัญหาในการสื่อสารกับผู้อื่นทำให้รบกวนการใช้ชีวิตประจำวันนอกจากนี้ความรุนแรงของอาการปวดในแต่ละคนยังทำให้ไม่สามารถทำกิจวัตรประจำวันต่างๆได้ตามปกติคุณภาพในการช่วยเหลือตัวเองลดลงคลินิกเวชศาสตร์ฟื้นฟูที่โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่พร้อมให้บริการการดูแลรักษาและวางแผนการรักษาโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญนักกายภาพบำบัดนักกิจกรรมบำบัดบริการด้านการรักษาและโปรแกรมดังนี้:

 • เวชศาสตร์ฟื้นฟูระบบกล้ามเนื้อ (Musculoskeletal Rehabilitation) ในผู้ที่มีปัญหาอาการปวดกล้ามเนื้อทั้งฉีบพลันและเรื้อรัง
 • เวชศาสตร์ฟื้นฟูระบบกระดูกและข้อ (Orthopedic and Trauma Fracture Rehabilitation) ในผู้ที่มีปัญหาเกี่ยวกับกระดูกแต่กำเนิด หรือ เกิดจากการทำงาน  หรือใช้ชีวิตประจำวัน รวมไปถึงการฟื้นฟู ก่อน และ หลังการผ่าตัดกระดูกระยางค์แขนขา
 • เวชศาสตร์ฟื้นฟูระบบประสาท (Neurology Rehabilitation) บริการด้านการฟื้นฟู ปัญหาทางระบบประสาท อัมพฤกษ์ อัมพาต
 • เวชศาสตร์ฟื้นฟูระบบโรคปอด ระบบทางเดินหายใจและทรวงอก (Pulmonary Rehabilitation) การเคาะปอด และ การกระตุ้นไอ ในเด็ก ผู้สูงอายุ ตลอดจนผู้ที่มีปัญหาในระบบทางเดินหายใจและทรวงอก
 • เวชศาสตร์ฟื้นฟูผู้สูงอายุ มีปัญหาในการทรงตัวและการเดิน แนะการออกกำลังกายที่เหมาะสม
 • เวชศาสตร์ฟื้นฟูผู้ที่มีปัญหาในการทรงตัวและการเดินจากภาวะน้ำในหูไม่เท่ากัน(Vestibular Rehabilitation)
 • เวชศาสตร์ฟื้นฟู สมรรถภาพโรคหัวใจ ในผู้ป่วยก่อนและหลังการผ่าตัดหัวใจ (Cardiac Rehabilitation)
 • เวชศาสตร์ฟื้นฟูกลุ่มเด็กพิเศษ (Special children)
 • โปรแกรมบำบัดรักษาด้วยการฝังเข็ม และการระงับความปวด (Trigger Point Therapy)
 • โปรแกรมการดูแลต่อเนื่องหลังจากผู้ป่วยกลับบ้าน
 • การบำบัดด้วยการดึงหลัง ดึงคอ ด้วยเครื่องมือทางไฟฟ้า
 • การบำบัดด้วยความร้อนประเภทต่างๆ เช่น การวางแผ่นประคบ การอบร้อนมือด้วยขี้ผึ้งพาราฟิน เครื่องมือให้ความร้อนลึกด้วยคลื่นเสียง (Ultrasound) หรือคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า (Short wave diathermy) เครื่องลดปวดด้วยเลเซอร์ (Laser Therapy) คลื่นกระแทก เพื่อลดอาการปวด (Shock wave therapy)
 • การฟื้นฟูอาการปวดคอบ่าไหล่  ปวดหลังเอวและสะโพก ด้วยเทคนิคทางกายภาพบำบัด
 • การนวดเพื่อรักษา เป็นการนวดเพื่อลดจุดกดเจ็บของร่างกาย
 • กิจกรรมบำบัด ฝึกการทำงานของมือ นิ้วมือ ไหล่ การทำเครื่องพยุงข้อมือ การฝึกกิจกรรมต่างๆ ในชีวิตประจำวัน
 • แก้ไขความผิดปกติการพูดเบื้องต้น การฝึกกระตุ้นกลืน

คลินิกเวชศาสตร์ฟื้นฟูให้การฟื้นฟูบำบัดด้วยทีมสหสาขาวิชาชีพที่ครบถ้วนตามมาตรฐานสากล เพื่อให้การบำบัด บรรเทาความรุนแรงของโรคและกลุ่มอาการให้ผู้ป่วย  

สอบถามรายละเอียด โทร. 1719 

ติดต่อสถานที่ : ชั้น 4 โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่

เวลาทำการ : จันทร์ – อาทิตย์ 08.00 - 20.00 น.

คลินิกเวชศาสตร์ฟื้นฟู โทร : 052-089-780 หรือ โทร : 1719

อีเมล์ : info@bangkokhospital-chiangmai.com

05-208-9888
or 1719