คลินิกอายุรกรรม

    บริการดูแลผู้ป่วยด้านอายุรศาสตร์ทั่วไป อายุรแพทย์จะทำหน้าที่เป็นแพทย์ประจำตัว และที่ปรึกษาทางสุขภาพ ประจำให้กับผู้ป่วย จากความเชี่ยวชาญทางทุกด้านของอายุรแพทย์ที่มีประสบการณ์ เกี่ยวกับการตรวจรักษาโรค ผู้ป่วยที่มีปัญหาในโรคต่างๆ หรือผู้สูงอายุที่ต้องการการดูแลเป็นพิเศษ ทั้งการรักษาและการดูแลสุขภาพการป้องกันโรค รวมทั้งเป็นผู้แนะนำการตรวจสุขภาพประจำปีที่เหมาะสมกับผู้ป่วย การฉีดวัคซีน การให้ยา เพื่อส่งเสริมสุขภาพ

แพทย์ประจำครอบครัว สามารถให้การดูแลสุขภาพอย่างต่อเนื่อง สามารถที่จะให้การตรวจรักษาโรคที่เป็นปัจจุบัน โรคเรื้อรังต่างๆ และปัจจัยเสี่ยงทางด้านต่างๆ เพื่อให้ผู้ป่วยมีสุขภาพแข็งแรง และมีแนวทางในการป้องกันโรคต่างๆ

บริการให้การรักษาที่ประกอบด้วย

  • อายุรกรรมโรคหัวใจและหลอดเลือด
  • อายุรกรรมโรคต่อมไร้ท่อและเมตาบอลิสม เบาหวาน ไทรอยด์
  • อายุรกรรมโรคไต
  • อายุกรรมโรคทางเดินอาหารและตับ
  • อายุรกรรมโรคระบบประสาท
  • อายุรกรรมโรคระบบทางเดินหายใจ
  • อายุรกรรมโรคติดเชื้อและเวชศาสตร์เขตร้อน
  • อายุรกรรมโรคมะเร็ง
  • อายุรกรรมโรคเลือด

สอบถามรายละเอียด โทร. 1719

ติดต่อสถานที่ : ชั้น 1 โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่  

เวลาทำการ : จันทร์ – อาทิตย์ 08.00-20.00 น.

คลินิกอายุรกรรม โทร : 052-089-823 หรือ โทร : 1719

อีเมล์: info@bangkokhospital-chiangmai.com

05-208-9888
or 1719