คลินิกทางเดินอาหารและตับ

  ปัจจุบันสถานการณ์ของโรคระบบทางเดินอาหารและตับมีความรุนแรงเพิ่มขึ้น ปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรค เช่น อาหาร อากาศ วิถีการดำเนินชีวิต และการถ่ายทอดทางพันธุกรรม กลายเป็นปัญหาต่อการดำเนินชีวิต

โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่เล็งเห็นสภาพของปัญหาและเพื่อเป็นการเสริมสร้างสุขภาพอนามัยและให้ความเข้าใจถึงโรค ระบบทางเดินอาหารและตับ คณะแพทย์ผู้เชี่ยวชาญพร้อมให้คำแนะนำรวมถึงการรักษาในระยะเริ่มต้น ด้วยอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ทันสมัยแบบครบวงจร อาทิเช่น

 • การตรวจด้วยอัลตราซาวด์
 • การส่องกล้องตรวจวินิจฉัยระบบทางเดินอาหารส่วนต้นและส่วนปลาย
 • การตรวจลำไส้ใหญ่
 • การตรวรโดยเครื่องเอ็กซ์เรย์คอมพิวเตอร์ความเร็วสูง
 • การตรวจร่างกายโดยเครื่องตรวจคลื่นสนามแม่เหล็ก (MRI)
 • การตรวจการแข็งตัวของ Argon Plasma
 • การตรวจโดยเครื่องเอกซเรย์พิเศษ ที่ต้องมีการใช้สารทึบรังสีร่วมกับการถ่ายภาพเอกซเรย์ Fluoroscopy
 • การวินิจฉัยโรคทางเดินอาหารด้วยการกลืนแค็ปซูล
 • การส่องกล้อง ตรวจหาเชื้อแบคทีเรียในกระเพาะอาหาร ตรวจหลอดอาหาร
 • กล้องส่องตรวจลำไส้ใหญ่ส่วนปลาย
 • การตรวจโรคมะเร็งลำไส้โดยการทำ Colonoscopy
 • การส่องกล้องลำไส้ใหญ่ด้านซ้าย
 • การตัดชิ้นเนื้อที่ยื่นผิดปกติในทางเดินอาหาร
 • การรักษาเส้นเลือดโป่งพองในทางเดินอาหารผู้ป่วยโรคตับ
 • การใส่สายให้อาหารผ่านกล้องส่องตรวจ โดยไม่ต้องผ่าตัด หรือดมยา
 • การตรวจวินิจฉัย ถุงน้ำดี และทางเดินน้ำดีผ่านกล้องและฉีดสีทึบรังสี ดูนิ่วหรือมะเร็งท่อน้ำดี
 • การตรวจรักษาโรคท่อน้ำดี เช่น มะเร็งท่อน้ำดี และนิ่วในถุงน้ำดีผ่านการส่องกล้อง
 • การตรวจทางพยาธิสภาพ
 • การค้นหามะเร็งขั้นต้นในระบบทางเดินอาหาร ด้วยกล้อง Narrow Band Imaging (NBI)

หากอาการของโรคระบบทางเดินอาหารและตับที่รักษาไม่หายหรือต้องการเข้ารับการปรึกษา แพทย์ผู้เชี่ยวชาญพร้อมให้คำแนะนำและตรวจวินิฉัย ดังนี้

 • ตรวจสอบการทำงานของระบบทางเดินอาหารอย่างละเอียด
 • โรคทางเดินอาหารรักษาอยู่ไม่หายขาด หรือดีขึ้น
 • ต้องการตรวจ และรักษาด้วยการส่องกล้อง

ต้องการคำแนะนำจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญป้องกันโรคระบบทางเดินอาหาร

สอบถามรายละเอียด โทร. 1719

ติดต่อสถานที่ : ชั้น 1 โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่

เวลาทำการ : จันทร์ 08.00 – 16.00 น.

                 อังคาร 09.00 – 20.00 น.

                     พุธ  08.00 – 15.30 น.

              พฤหัสบดี 08.00 – 14.00 น.

                  อาทิตย์  08.00-16.00 น.

คลินิกทางเดินอาหารและตับ โทร : 052-089-823 หรือ โทร : 1719

อีเมล์ : info@bangkokhospital-chiangmai.com

 

05-208-9888
or 1719