คลินิกจักษุ

คลินิกจักษุโรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่ เป็นคลินิกการแพทย์เฉพาะทางที่พร้อมดูแลผู้ป่วยโรคตาทุกชนิดด้วยแพทย์เฉพาะทางและเครื่องมือทางการแพทย์ที่ทันสมัย เพื่อการดูแลรักษาดวงตา, การฟื้นฟูสมรรถภาพการมองเห็น, การป้องกันโรคตาบางชนิดปละเพื่อสุขภาพตาที่ดี โดยให้บริการรักษาแบบครบวงจร ตั้งแต่การตรวจวินิจฉัย การรักษาและการผ่าตัด ตลอดจนบริการผู้ป่วยเพื่อตรวจสุขภาพตา

1.       การให้บริการสุขภาพตา 

 • ตรวจสุขภาพตาพื้นฐานและวินิจฉัยอย่างครบวงจร
 • ตรวจตาชีวอนามัย (Vision Tester)
 • ตรวจวัดความดันลูกตาด้วยเครื่องอัตโนมัติ (Air Puff Tonometer)
 • ตรวจความดันผิดปกติและโรคทางตาด้วยกล้องตรวจตา (Slit Lamp)
 • ตรวจความผิดปกติของจอประสาทตาด้วยกล้องถ่ายภาพอัตโนมัติไม่ต้องขยายม่านตา (Non Mydriatic Fundus Camera)
 • ตรวจวัดกำลังสายตาและวัดแว่นตาด้วยเครื่องอัตโนมัติ (Autorefractokeratometer)
 • ตรวจวัดกำลังเลนส์แก้วตาเทียมด้วยเครื่องเลเซอร์ (AL scan)
 • ตรวจขั้วประสาทตาและจอประสาทตาด้วยเครื่องโอซีที (OCT : Optical Coherence Tomography)

2.       รักษาโรคตาทุกชนิด 

 • การรักษาภาวะผิดปกติของดวงตา อาทิ ต้อชนิดต่างๆ ได้แก่ ต้อลม, ต้อเนื้อ, ต้อกระจก, ต้อหิน, โรคตาแดง ตาแห้ง ม่านตาอักเสบ แผลติดเชื้อที่กระจกตาดำ โรคทางจอประสาทต่างๆ เช่น เบาหวานขึ้นตา จอประสาทตาฉีกขาด จอประสาทตาเสื่อม รวมทั้โรคของเปลือกตาและกล้ามเนื้อตา
 • การรักษาและผ่าตัดโรคต้อกระจก ด้วยเครื่องสลายต้อกระจกคลื่นความถี่สูง ทีมีความทันสมัย ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ อีกทั้งมีเลนส์แก้วเทียมหลากหลายชนิดให้ผู้ป่วยได้เลือก เพื่อให้เหมาะสมกับงานใช้งาน  โดยเฉพาะเลนส์ที่มีความพิเศษ อาทิ เลนส์หลายระยะ, เลนส์แก้สายตาเอียง เป็นต้น
 • การรักษาและการผ่าตัดต้อเนื้อแบบปะเนื้อเยื่อ ด้วยเครื่องมือที่มันสมัย ปลอดภัยและฟื้นสภาพการมองเห็นได้เร็ว อีกทั้งป้องกันการเกิดเป็นซ้ำ
 • การรักษาและผ่าตัดโรคทางกล้ามเนื้อตา ได้แก่ ตาเขหรือตาเหล่ และความผิดปกติของเปลือกตา เช่น หนังตาม้วนเข้า, หนังตาม้วนออก, หนังตาตก เป็นต้น
 • การรักษาและผ่าตัดโรคทางจอประสาทตาและน้ำวุ้นตา
 • การรักษาโรคต้อหินมุมเปิดชนิดเฉียบพลันและชนิดเรื้อรัง ด้วยวเครื่องเลเซอร์หรือด้วยการผ่าตัด
 • การรักษาและคำแนะนำสำหรับผู้ที่มีสายตาสั้น, ยาว หรือเอียงด้วยการแก้ไขที่เหมาะสมและถูกวิธี ได้แก่ การใช้แว่นสายตา, คอนแทคเลนส์ และการผ่าตัดด้วยเลเซอร์

ปรึกษาปัญหาสุขภาพและโรคของดวงตา ได้ที่ คลินิกจักษุวิทยา โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่ โทร. 052-089-769 หรือ 1719

สถานที่ : ชั้น 1 โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่

เวลาทำการ :

จันทร์       08.30 - 17.00 น.    
อังคาร      08.30 - 17.00 น.  
พุธ           08.30 - 13.00 น.     
พฤหัสบดี  08.30 – 17.00 น.
ศุกร์         08.30 -17.00 น.        
เสาร์       08.30 – 16.00 น.
อาทิตย์  09.00 – 12.00 น.

อีเมล์: info@bangkokhospital-chiangmai.com

05-208-9888
or 1719