คลินิกรังสี

    รังสีร่วมวินิจฉัย คือการใช้เครื่องมือเอ็กซเรย์ภาพเพื่อช่วยวินิจฉัยโรคและใช้ประกอบการรักษาโรคด้วยเทคโนโลยีดังนื้

  • เครื่องเอ็กซเรย์ด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ความเร็วสูง (ุ64 Slice Multi Detector CT Scan)
  • ดิจิตอลเมมโมแกรม (Digital Mammogram)
  • การตรวจด้วยคลื่นไฟฟ้า MRI
  • การทำอัลตราซาวน์แบบ 4 มิติ (4D Ultrasound)

การใช้เทคโนโลยีชั้นสูงในขั้นตอนการวินิจฉัยและวางแผนการรักษาส่งผลให้ผู้ป่วยฟื้นตัวเร็วขึ้น และมีโอกาสเกิดโรคแทรกซ้อนน้อยลง

แพทย์รังสีร่วมรักษา (Interventional Radiologist) มีความสามารถในการแปลผลจากภาพเอ็กซเรย์ หรือภาพจากเครื่องมือ เช่น อัลตร้าซาวด์ เอ๊กซเรย์คอมพิวเตอร์ ทำให้รู้ถึงตำแหน่งของโรคได้แม่นยำ เช่น บอกตำแหน่งของก้อนที่ผิดปกติว่าอยู่ใน ตับ ตับอ่อน ม้าม ไต ลำไส้ หรือด้านหลังช่องท้อง เป็นต้น

สอบถามรายละเอียด โทร. 1719

ติดต่อ:
อีเมล์: info@bangkokhospital-chiangmai.com

05-208-9888
or 1719