ค้นหาและนัดหมายแพทย์

ศ.พญ. มาลัย มุตตารักษ์

Specialty : รังสีวิทยาทั่วไป 

Sub Specialty : -

Languages : English, Thai


ปริญญาทางการแพทย์ แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Education

  • Radiology : Mahidol University 1981

This appointment is not valid for emergency situation and
cannot be made for same-day visits.
For medical emergecy please
call 052 089 888