ค้นหาและนัดหมายแพทย์

ศ.นพ. ธีระพร วุฒยวนิช

Specialty : สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา

Sub Specialty : เวชศาสตร์การเจริญพันธุ์

Languages : English, Thai


ปริญญาทางการแพทย์ แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.) โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล,
ปริญญาโท University of Nottingham

Education

  • Obstetrics and Gynecology : Chiang Mai University
  • Reproductive Medicine : New York Hospital, Cornell University Medical College
  • Reproductive Medicine : Mayo Clinic

MON

23 เม.ย.

TUE

24 เม.ย.

WED

25 เม.ย.

THU

26 เม.ย.

FRI

27 เม.ย.

SAT

28 เม.ย.

SUN

29 เม.ย.

This appointment is not valid for emergency situation and
cannot be made for same-day visits.
For medical emergecy please
call 052 089 888