ค้นหาและนัดหมายแพทย์

ศ.คลินิก พญ. บุญสม ชัยมงคล

Specialties : เวชศาสตร์ครอบครัว, อายุรศาสตร์

Sub Specialty : อายุรศาสตร์โรคเลือด

Languages : English, Thai


ปริญญาทางการแพทย์ แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.) มหาวิทยาลัยมหิดล

Education

  • Internal Medicine : Ching Mai University
  • Family Medicine :
  • Hemato Oncology : Fitzgerald Mercy Catholic Medical Center affiliated with Jefferson University

THU

26 เม.ย.

FRI

27 เม.ย.

SAT

28 เม.ย.

SUN

29 เม.ย.

MON

30 เม.ย.

TUE

01 พ.ค.

WED

02 พ.ค.

This appointment is not valid for emergency situation and
cannot be made for same-day visits.
For medical emergecy please
call 052 089 888