ค้นหาและนัดหมายแพทย์

ศ.คลินิก พญ. บุญสม ชัยมงคล

Specialties : เวชศาสตร์ครอบครัว, อายุรศาสตร์

Sub Specialty : อายุรศาสตร์โรคเลือด

Languages : English, Thai


ปริญญาทางการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล

Education

  • Internal Medicine : Ching Mai University
  • Family Medicine :
  • Hemato Oncology : Fitzgerald Mercy Catholic Medical Center affiliated with Jefferson University

SUN

25 ก.พ.

MON

26 ก.พ.

TUE

27 ก.พ.

WED

28 ก.พ.

THU

01 มี.ค.

FRI

02 มี.ค.

SAT

03 มี.ค.

This appointment is not valid for emergency situation and
cannot be made for same-day visits.
For medical emergecy please
call 052 089 888