ค้นหาและนัดหมายแพทย์

ศ.คลินิก พญ. บุญสม ชัยมงคล

Specialties : เวชศาสตร์ครอบครัว, อายุรศาสตร์

Sub Specialty : อายุรศาสตร์โรคเลือด

Languages : English, Thai


ปริญญาทางการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล

Education

  • Internal Medicine : Ching Mai University
  • Family Medicine :
  • Hemato Oncology : Fitzgerald Mercy Catholic Medical Center affiliated with Jefferson University

THU

18 ม.ค.

FRI

19 ม.ค.

SAT

20 ม.ค.

SUN

21 ม.ค.

MON

22 ม.ค.

TUE

23 ม.ค.

WED

24 ม.ค.

This appointment is not valid for emergency situation and
cannot be made for same-day visits.
For medical emergecy please
call 052 089 888