ค้นหาและนัดหมายแพทย์

รศ.พญ. สุชยา ลือวรรณ

Specialty : สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา

Sub Specialty : เวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์

Languages : English, Thai


ปริญญาทางการแพทย์ แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Education

  • Obstetric and Gynecology : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2005
  • เวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์ : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2007

SAT

24 มี.ค.

SUN

25 มี.ค.

MON

26 มี.ค.

TUE

27 มี.ค.

WED

28 มี.ค.

THU

29 มี.ค.

FRI

30 มี.ค.

This appointment is not valid for emergency situation and
cannot be made for same-day visits.
For medical emergecy please
call 052 089 888