ค้นหาและนัดหมายแพทย์

รศ.พญ. นันทนา กสิตานนท์

Specialty : อายุรศาสตร์

Sub Specialty : อายุรศาสตร์โรคข้อและรูมาติสซั่ม

Languages : English, Thai


-

Education

  • Internal Medicine : Chiang Mai University
  • Rheumatology : Chiang Mai University

THU

26 เม.ย.

FRI

27 เม.ย.

SAT

28 เม.ย.

SUN

29 เม.ย.

MON

30 เม.ย.

TUE

01 พ.ค.

WED

02 พ.ค.

This appointment is not valid for emergency situation and
cannot be made for same-day visits.
For medical emergecy please
call 052 089 888