ค้นหาและนัดหมายแพทย์

รศ.พญ. นันทนา กสิตานนท์

Specialty : อายุรศาสตร์

Sub Specialty : อายุรศาสตร์โรคข้อและรูมาติสซั่ม

Languages : English, Thai


-

Education

  • Internal Medicine : Chiang Mai University
  • Rheumatology : Chiang Mai University

THU

18 ม.ค.

FRI

19 ม.ค.

SAT

20 ม.ค.

SUN

21 ม.ค.

MON

22 ม.ค.

TUE

23 ม.ค.

WED

24 ม.ค.

24 Jan

แผนกอายุรกรรม

18:00 - 19:0019:00 - 20:00
This appointment is not valid for emergency situation and
cannot be made for same-day visits.
For medical emergecy please
call 052 089 888