ค้นหาและนัดหมายแพทย์

รศ.พญ. นันทนา กสิตานนท์

Specialty : อายุรศาสตร์

Sub Specialty : อายุรศาสตร์โรคข้อและรูมาติสซั่ม

Languages : English, Thai


-

Education

  • Internal Medicine : Chiang Mai University
  • Rheumatology : Chiang Mai University

SUN

25 ก.พ.

MON

26 ก.พ.

TUE

27 ก.พ.

WED

28 ก.พ.

THU

01 มี.ค.

FRI

02 มี.ค.

SAT

03 มี.ค.

This appointment is not valid for emergency situation and
cannot be made for same-day visits.
For medical emergecy please
call 052 089 888