ค้นหาและนัดหมายแพทย์

รศ.นพ. เกรียงศักดิ์ ลิ้มพัสถาน

Specialty : ประสาทศัลยศาสตร์

Sub Specialty : -

Languages : English, Thai


ปริญญาทางการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Education

  • Surgery : Chiang Mai University
  • Neurological Surgery : Allegheny General Hospital, AUHS., Pittsburgh, PA., USA.

This appointment is not valid for emergency situation and
cannot be made for same-day visits.
For medical emergecy please
call 052 089 888