ค้นหาและนัดหมายแพทย์

รศ.นพ. ชาติชาย กว้างสุขสถิตย์

Specialties : ตจวิทยา, อายุรศาสตร์

Sub Specialty : -

Languages : English, Thai


ปริญญาทางการแพทย์ แพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Education

  • Internal Medicine : Chiang Mai University
  • Dermatology : Institute of Dermatology
  • Dermatology : Harvard Medical School
  • DERMATOLOGY FELLOW : UNIVERSITY OF CALIFORNIA SAN FRANCISCO SCHOOL OF MEDICINE

THU

18 ม.ค.

FRI

19 ม.ค.

SAT

20 ม.ค.

SUN

21 ม.ค.

MON

22 ม.ค.

TUE

23 ม.ค.

WED

24 ม.ค.

This appointment is not valid for emergency situation and
cannot be made for same-day visits.
For medical emergecy please
call 052 089 888