ค้นหาและนัดหมายแพทย์

พญ. แรกขวัญ สิทธิวางค์กูล

Specialty : กุมารเวชศาสตร์

Sub Specialty : กุมารเวชศาสตร์โรคหัวใจ

Languages : English, Thai


ปริญญาทางการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Education

  • Research Fellow in the department of Paediatrics(Cardiology) :
  • แพทย์ประจำบ้านสาขากุมารเวชศาสตร์ : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

SUN

25 ก.พ.

MON

26 ก.พ.

TUE

27 ก.พ.

WED

28 ก.พ.

THU

01 มี.ค.

FRI

02 มี.ค.

SAT

03 มี.ค.

This appointment is not valid for emergency situation and
cannot be made for same-day visits.
For medical emergecy please
call 052 089 888