ค้นหาและนัดหมายแพทย์

พญ. อุรารัตน์ วสุนธราพร

ความเชี่ยวชาญ : ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์

ความเชี่ยวชาญรอง : เวชศาสตร์การกีฬา

ภาษา : English, Thai

ประวัติการศึกษา
ปริญญาทางการแพทย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ประวัติการศึกษาต่อเนื่อง

  • แพทย์ประจำบ้านสาขาออรฺโธปิดิกส์ : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  • แพทย์ประจำบ้านต่อยอดสาขาเวชศาสตร์การกีฬา : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

THU

14 ธ.ค.

FRI

15 ธ.ค.

SAT

16 ธ.ค.

SUN

17 ธ.ค.

MON

18 ธ.ค.

TUE

19 ธ.ค.

WED

20 ธ.ค.

This appointment is not valid for emergency situation and
cannot be made for same-day visits.
For medical emergecy please
call 052 089 888