ค้นหาและนัดหมายแพทย์

พญ. อัญชนา สัจจพุทธวงศ์

ความเชี่ยวชาญ : กุมารเวชศาสตร์

ความเชี่ยวชาญรอง : กุมารเวชศาสตร์โรคระบบการหายใจ

ภาษา : English, Thai, Hindi

ประวัติการศึกษา
ปริญญาทางการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประวัติการศึกษาต่อเนื่อง

  • แพทย์ประจำบ้านต่อยอดสาขากุมารเวชศาสตร์ : สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี
  • แพทย์ประจำบ้านต่อยอดสาขากุมารฯโรคระบบการหายใจ : โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

This appointment is not valid for emergency situation and
cannot be made for same-day visits.
For medical emergecy please
call 052 089 888