ค้นหาและนัดหมายแพทย์

พญ. อลิสา บัดติยา

Specialties : เวชศาสตร์ครอบครัว, เวชศาสตร์ชลอวัย

Sub Specialty : -

Languages : English, Thai


ปริญญาทางการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Education

  • Family Medicine : Chiang Mai University

This appointment is not valid for emergency situation and
cannot be made for same-day visits.
For medical emergecy please
call 052 089 888